Arbetsterapin, Rosenlunds vårdcentral

Arbetsterapeuterna på Rosenlunds vårdcentral vill medverka till att ge dig möjlighet att använda och utveckla dina resurser i det dagliga livets aktiviteter. Detta för att ge dig ett bra liv med möjlighet till självständighet och delaktighet. Vi hjälper dig att komma tillbaka efter sjukdom eller skada och att leva väl med medfött eller kvarstående funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

010-242 44 47

Måndag–fredag träffas säkrast på telefon klockan 8.00 - 9.00.
Övrig tid röstbrevlåda.

Behandling

I vårt arbete utgår vi från dina individuella behov. Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilken behandling, träning eller annat stöd du behöver. Ditt mål avgör vilket typ av insats som är aktuell. 

Arbetsterapi innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter. Kanske behöver du förbättra din förmåga, utveckla nya strategier i utförandet, få balans mellan aktivitet och vila eller att aktiviteten kompenseras.

Vi inriktar våra insatser mot områdena:

  • Personlig vård
  • Boende
  • Skola/arbete
  • Meningsfull fritid 

Besök

Du träffar din arbetsterapeut på vårdcentralen. Vid vissa utredningar görs hembesök. 

Samverkan

Vi samarbetar med vårdcentralens övriga verksamheter, sjukhusvården, kommunen, närstående och övriga vårdgivare. Etablerad samverkan finns med Försäkringskassa och Arbetsförmedling.