Psykosociala enheten, Rosenhälsans vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvalitén ökar. Vi erbjuder bedömning, individuell behandling, gruppbehandling, internetbehandling, rådgivning, krissamtal samt screening vid misstanke om till exempel ADHD. Vi arbetar främst med kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kontakta oss i första hand på enhetens gemensamma telefonnummer, måndag-fredag klockan 13.00-13.30, telefon 010-242 96 50

Kurator
Borbardha Qvarnström
010-242 35 10

Psykolog
Hanna Demitz-Helin
010-242 96 64

Psykolog
Victor Feldin
010-242 96 79