Arbetsterapin, Huskvarna vårdcentrum

Vi hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

010-242 35 42

Telefontid måndag-fredag 8-9.30 och 14-15.

Behandling

Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilken behandling, träning eller annat stöd du behöver. Målet är att du så tillfredsställande som möjligt ska klara din personliga vård och ditt boende, kunna gå i skolan eller arbeta, samt ha en aktiv fritid.

Rehabiliteringen innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter.

Vi ordinerar och provar ut tekniska hjälpmedel, som på olika sätt underlättar det vardagliga livet.