Ledning och administrativa ärenden, Råslätts vårdcentral

Ledning

Verksamhetschef
Ann Söderström
010-242 37 52

Vårdenhetschef
Lisbeth Andreasson
010-242 37 65

Administrativa ärenden

010-2422 37 43 eller 010-242 37 09