Astmamottagningen, Öxnehaga vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi gör även kontroller av lungfunktionen.

010–242 36 00

Telefontid måndag-fredag 8.00–17.00.