Distriktssköterskemottagningen, Nässjö vårdcentral

En legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning, arbetar nära människor på mottagningen. Distriktssköterskans breda kompetens gör det möjligt att se patientens behov i ett helhetsperspektiv. Hon utgår från patientens egna förmåga och behov. Hennes uppgift är att förebygga ohälsa, sjukdom och skada hos barn, vuxna och gamla.

010–243 31 70

Telefontid 10.30–12.30

Endast tidsbeställd mottagning