Dietistmottagningen, Nässjö vårdcentral

På dietistmottagningen i Nässjö arbetar en legitimerad dietist som är kopplad till vårdcentralen.

010-241 00 00 (växeln)

Dietist Kristina Fritz

I arbetet ingår bedömning av näringstillstånd, utarbeta olika nutritionsbehandlingar, uppföljning och utvärdering. Hon utbildar också personal i näringsfrågor samt har ett nära samarbete med vårdavdelningar och kostavdelningen. Detta för att skapa de bästa förutsättningar vad gäller nutritionsbehandling.

Alla patienter som träffar dietist är remitterade från läkare eller annan vårdpersonal. Vårt mål är bästa möjliga kostbehandling.