Diabetesmottagningen, Nässjö vårdcentral

Vi ger dig råd och information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel. Vi samarbetar även med en dietist.

010–243 32 05

Telefontid måndag-fredag 11.00–12.00

Vid nybesök ger vi information om kost, behandling och eventuella komplikationer till diabetessjukdom.

På diabetesmottagningen utför vi även 24-timmars blodtrycksmätning och följer upp blodtrycket hos diabetespatienter.

Du som har diabetes kan få stöd och hjälp från fotvårdsterapeut.