Distriktsläkarmottagningen, Mariannelunds vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-243 89 10

Dygnet runt 

Mottagning

Måndag-fredag 8.00-17.00.
Boka alltid tid för besöket.