Vaccination mot COVID-19

vaccin mot covid-19
Foto: pixabay.com

Vi har påbörjat vaccination mot covid-19, och följer Folkhälsomyndighetens rekommendation gällande vilka som vaccineras först.

Vi delar upp vaccinationen i fyra olika faser:

Fas 1

Under januari påbörjar vi att vaccinerar vi de som

  • bor på särskilda boenden för äldre
  • har hemtjänst
  • bor tillsammans med någon som har hemtjänst
  • arbetar på äldreboenden eller i hemtjänsten

Brukare och deras hushållskontakter kommer att kallas av vårdcentralen. Personal på boenden och hemtjänst har fått information av sin arbetsgivare om hur de bokar tid för vaccination.

Fas 2

I februari-mars börjar vi erbjuda vaccin till invånare som är

Ett brev kommer att skickas hem till dig i denna grupp när det är dags för dig att kontakta oss för att boka en tid.

Fas 3

Övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka.

Fas 4

Resten av befolkningen som är 18 år eller äldre.

 

Läs mer på 1177.se Vaccination mot covid-19(Extern länk) 

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats(Extern länk)