Ledning och administrativa ärenden, Landsbro vårdcentral

Ledning

Verksamhetschef
Anna-Lena Krohn

Medicinskt ansvarig läkare

Teamsamordnare
Yvonne Ek

Administrativa ärenden

Observera! För frågor om din hälsa eller bokade besök kontakta oss på telefon eller använd Mina vårdkontakter.

E-post landsbrovardcentral@rjl.se

Kontaktcenter: 010-241 00 00