Ledning och administrativa ärenden, Landsbro vårdcentral

Ledning

Verksamhetschef
Jane Broling Danielsson

Medicinskt ansvarig läkare

Teamsamordnare
Yvonne Ek

Administrativa ärenden

Observera! För frågor om din hälsa eller bokade besök kontakta oss på telefon eller använd Mina vårdkontakter.

E-post landsbrovardcentral@rjl.se

Kontaktcenter: 010-241 00 00