Provtagning covid-19 på Huskvarna vårdcentrum

Drop-in måndag-fredag kl. 10:00-11:00

Vem behöver provta sig? 

Gäller för personal inom hälso- och sjukvård och tandvård
(gäller även läkarstudenter på VFU inom regionen)
samt personal inom kommunernas äldre- och funktionshinderomsorg med symtom.

Övriga invånare rekommenderas alltså inte provtagning, utan ska stanna hemma vid symtom och kan återgå till arbete, skola eller förskola när de känner sig friska.
Läs mer i Provtagning för covid-19 (Extern länk)

Hur gör jag för att provta mig?

Ta med penna och tänk på att skriva tydligt.

  1. Hämta ett självprovtagningskitt som finns på en vagn på utsidan av Huskvarna vårdcentrum, mitt emot Huskvarna teater vid ovan nämnda tider. 
  2. Så genomför du egenprovtagning covid-19 - 1177 Vårdguiden (Extern länk)
  3. Efter du tagit provet skriver du tydligt namn och personnummer på den lilla påsen samt stoppar i röret i den lilla påsen.
  4. Lämna sedan in påsen med provröret och dina personuppifter i den vita brevlådan på samma ställe som du hämtade självprovtagningskittet.
  5. Provet ska lämnas in samma dag senast kl 11:15.

 

OBS! Du får inte gå in med provet i Huskvarna vårdcentrum!