Psykosociala enheten, Kungshälsans vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, nedstämdhet och ångestproblematik som bidrar till psykisk ohälsa.

010-242 95 80

Telefontid måndag - fredag kl 8.30-9.00

Alla människor kan någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa och för den behöva professionell hjälp.

Du som lider av psykisk ohälsa kan söka hjälp hos oss och få bedömning och/eller samtalsbehandling. Ibland arbetar vi i team med andra yrkesgrupper på vårdcentralen. Vi hjälps åt i bedömningar och behandlingar så att du ska få en god vård för din psykiska ohälsa.

Psykosociala enheten ger korttidsinriktade samtalsbehandlingar vid:

  • depression
  • allvarliga stressrelaterade tillstånd
  • ångest
  • komplicerade krisreaktioner
  • psykosomatiska tillstånd

När du ringer någon av oss på den psykosociala enheten ber vi dig kort berätta om dina besvär och orsaken till att du söker oss. Därefter bokas en samtalstid.

Den psykosociala enheten kan:

  • göra bedömningar där en psykologisk/psykosocial problematik föreligger
  • ge en korttidsinriktad samtalsbehandling (8 - 10 samtal)
  • medverka i bedömning för eventuell remiss till specialistvård
  • vara konsult till övriga professioner på vårdcentralen