Psykosociala enheten, Kungshälsans vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, nedstämdhet och ångestproblematik som bidrar till psykisk ohälsa.

010-242 35 20

Drop in-mottagning måndag-fredag 10:00-11:30.

OBS! Just nu är drop in-mottagningen till psykosociala teamet stängd på grund av rådande smittorisk. Vi hänvisar till telefonbokning. 

 

Alla människor kan någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa och för den behöva professionell hjälp.

Du som lider av psykisk ohälsa kan söka hjälp hos oss och få bedömning och/eller samtalsbehandling. Ibland arbetar vi i team med andra yrkesgrupper på vårdcentralen. Vi hjälps åt i bedömningar och behandlingar så att du ska få en god vård för din psykiska ohälsa.

Psykosociala enheten ger korttidsinriktade samtalsbehandlingar vid:

  • depression
  • allvarliga stressrelaterade tillstånd
  • ångest
  • komplicerade krisreaktioner
  • psykosomatiska tillstånd

När du ringer någon av oss första gången ber vi dig kort berätta om dina besvär och orsaken till att du söker oss. Därefter bokas en ny samtalstid.

Den psykosociala enheten kan:

  • göra bedömningar där en psykologisk/psykosocial problematik föreligger
  • ge en korttidsinriktad samtalsbehandling (8 - 10 samtal)
  • medverka i bedömning för eventuell remiss till specialistvård
  • vara konsult till övriga professioner på vårdcentralen