Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Kungshälsan vårdcentral

Distriktsläkaren behandlar och ger råd om skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remiss till specialistvård och rehabilitering.

010-242 35 20

Dygnet runt