Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Kungshälsan vårdcentral

Distriktsläkaren behandlar och ger råd om skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remiss till specialistvård och rehabilitering.

010-242 35 20

Du kan ringa oss för att få en uppringningstid dygnet runt. Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00.