Psykosociala enheten, Hälsans vårdcentral 2

Vi utför bedömning av psykisk ohälsa, konsultationer, rådgivning och olika typer av korttidsinriktade psykosociala behandlingar. Första kontakten leder ibland till hänvisning eller remiss till annan verksamhet.

010-242 58 00

Knappval 4

Kontakt

Du behöver ingen remiss till oss utan kan själv kontakta oss via telefon. I regel bokar vi då in dig på en telefontid på upp till 20 minuter för bedömning.

Om oss

På psykosociala enheten arbetar två psykologer och en kurator/socionom, alla med utbildning i KBT samt en arbetsterapeut som arbetar med stress- och utmattningsproblem.

Målgrupp

Vår behandling riktar sig till dig som har lättare till måttliga besvär av depression, ångest, stress, sömn eller befinner dig i kris. Vi arbetar inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen på primärvårdsnivå och tar emot dig som är 18 år och äldre.

Arbetssätt

Vi arbetar med kognitiv beteendeterapi som brukar förkortas KBT, det är en terapiform som lägger fokus på din nuvarande situation och på vad du kan göra själv för att påverka ditt mående. Inför valet av behandlingsalternativ väger vi samman vår bedömning och dina eventuella önskemål.

Behandlingsalternativ: 

  • Gruppbehandling
  • KBTonline
  • Psykologisk rådgivning (ett besök)
  • Kortare samtalsbehandling

Gruppbehandling

På vårdcentralen har vi olika typer av gruppbehandlingar, exempelvis stressproblematik. I samarbete med Origo Resurs erbjuder vi även grupper där du får arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för att förbättra fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa.

Gruppbehandling innebär att man träffas 6-8 personer 1 gång per vecka under 2-3 månader. Du berättar det du själv vill och inom gruppen råder tystnadsplikt. Grupptillfällena kan innehålla kortare föreläsningar där du lär dig mer om problemområdet, samtal och diskussion i gruppen samt arbete med egna övningar. Varje tillfälle brukar vara 1,5-2 timmar och mellan varje tillfälle arbetar du med att stegvis göra förändringar.

KBTonline (behandling via internet)

KBTonline för dig som vill arbeta med ångest, oro, stress, depression eller sömnproblem.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet innebär att du får ta del av ett behandlingsprogram via dator med stöd av behandlare. Du arbetar med ett avsnitt i veckan under 8-10 veckor samt har kontakt med din behandlare 1 gång/vecka via en meddelandefunktion i behandlingsprogrammet. Du träffar din behandlare för ett första samtal och vid avslut.
KBT på nätet, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykologisk rådgivning

Är du intresserad av att få psykologisk rådgivning vid ett besök? Vid ett 60 minuters besök hos en av våra behandlare kan du få råd om hur du kan hantera de svårigheter du kämpar med.

Inför ditt besök, fundera gärna på följande:

  • Vad är viktigt för dig att få ut av besöket? 
  • Vilka är dina mål?

Observera att detta behandlingsalternativ handlar om ett besök på mottagningen. Du bokar tid via vår webbtidbok alternativt genom vår telefontid.

Kortare samtalsbehandling

Vid kortare samtalsbehandling får du träffa en behandlare för ett första bedömningssamtal, då görs en bedömning av vilken insats som passar bäst för dig. Behandlingen inleds med en gemensam kartläggning av dina svårigheter och en plan görs för hur du ska arbeta med dem.

Planen kan se olika ut, men ett vanligt upplägg är att träffas vid 6-8 tillfällen cirka varannan vecka. Mellan varje besök arbetar du stegvis med förändring utifrån vad ni kommit överens om. Varje samtal är upp till 45 minuter. Behandlingen utgår från kognitiv beteendeterapi.

Om något svårt har inträffat i ditt liv kan samtalskontakten se något annorlunda ut, den inriktas mer på krisen, att finna en väg framåt och att åter få tillgång till dina styrkor och resurser.