Distriktsläkarmottagningen, Hälsans vårdcentral 2

Distriktsläkaren diagnostiserar och behandlar sjukdomar och skador som i första hand inte kräver sjukhusets resurser. Du kan även få hjälp med remiss till specialistvård och rehabilitering.

010-242 58 00

Dygnet runt

Distriktsläkare (specialist i allmänmedicin)

 • Biserka Alagic
 • Christina Zetterlund
 • Katarina Stolt
 • Lars Gröndahl
 • Marzena Laskowska
 • Ragnar Rosenqvist

ST-läkare (läkare under specialisttjänstgöring till distriktsläkare)

 • Gustav Asp
 • Jon Kahlow
 • Karin Karlsson
 • Linda Linck
 • Otto Björnberg
 • Pernilla Funnemark