Distriktsläkarmottagningen, Hälsans vårdcentral 2

Distriktsläkaren diagnostiserar och behandlar sjukdomar och skador som i första hand inte kräver sjukhusets resurser. Du kan även få hjälp med remiss till specialistvård och rehabilitering.

010-242 58 00

Dygnet runt

Distriktsläkare (specialist i allmänmedicin)

  • Biserka Alagic
  • Christina Zetterlund
  • Katarina Stolt
  • Lars Gröndahl
  • Marzena Laskowska
  • Susanne Ekedahl

ST-läkare (läkare under specialisttjänstgöring till distriktsläkare)

  • Gustav Asp
  • Karin Karlsson
  • Otto Björnberg
  • Pernilla Funnemark