Rehabiliteringssamordning, Habo vårdcentral

Till oss kan du vända dig om du har funderingar i sjukskrivningsfrågor.

Vi är kontaktpersoner till andra berörda parter, till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten, i ärende som rör sjukskrivningsprocessen, både övergripande och i enskilda ärenden.

Rehabiliteringssamordnare

Charlotta Pollack
010-242 48 12

Rehabiliteringssamordnare och arbetsterapeut 

Emma Darwall
010-242 48 47