Rehabiliteringssamordning, Bra Liv Habo vårdcentral

Som rehabkoordinator är jag en resurs på vårdcentralen för patienter som är i riskzonen att bli sjukskrivna eller är sjukskrivna, i syfte att underlätta för patienten att återgå i arbete/arbetssökande eller vara kvar i arbete.

Jag arbetar nära din läkare och övrig personal på vårdcentralen.

Vi samarbetar med Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och vid behov även med Socialtjänsten.  Som rehabkoordinator tar jag inga kontakter med andra utan ditt samtycke. Avsikten är att stödja dig och att du ska känna dig trygg med vad som händer i din sjukskrivning.

 

För dig som patient kan jag:

  • vara ett stöd och coacha dig bland annat i kontakten med Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen och/eller arbetsgivare.
  • vid behov ha kartläggande rehabmöte/telefonsamtal med dig för att bland annat följa upp din sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan.
  • kartlägga ditt rehabiliteringsbehov i samverkan med teamet på din vårdcentral.
  • initiera tidiga insatser med arbetsgivare/arbetsförmedling i samråd med din läkare och efter samtycke från dig.  

 

För en bedömning av om din sjukskrivning behöver förlängas ska du kontakta oss i god tid innan.

 

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor kring din sjukskrivning och/eller din rehabilitering, 010-242 48 47.