Arbetsterapin, Bra Liv Habo vårdcentral

Vi stödjer dig som på grund av skada eller sjukdom har svårt att klara ditt dagliga liv. Våra åtgärder förebygger, förbättrar eller kompenserar nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter.

010-242 48 85

Telefontid måndag-fredag 8.30-09.00.                                     
Övrig tid kan du tala in namn, telefonnummer och ett meddelande om du vill, så ringer vi upp så snart vi kan.

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med:

  • Handskador eller andra handproblem till exempel vid reumatiska sjukdomar, förslitning av leder, tennisarmbåge, träning efter underarmsfraktur, utredning och träning efter stroke med mera.
  • Utprovning och/eller tillverkning av ortoser (stödförband) till händer.
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning till exempel vid ledbesvär, nedsatt ork vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med mera.
  • Bedömning av minnesfunktioner i samband med aktivitetsutredning.
  • Bedömning av aktivitetsförmåga.
  • Aktivitetsbalans, ReDO – kurs i stresshantering.