Psykosociala teamet, Gränna vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, nedstämdhet och ångestproblematik, som bidrar till psykisk ohälsa.

Kurator
Karolina Johnsen
010-242 49 00

Psykolog
Maria Tibu
010-242 49 00