Psykosociala teamet, Gränna vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, nedstämdhet och ångestproblematik, som bidrar till psykisk ohälsa.

Kurator
Annika Javebrink
Telefontid måndag-fredag 8.00-8.30
010-242 49 15

Beteendevetare
Josef Peric
Telefontid torsdag 8.15-8.45
010-242 49 14