Hjärtsviktsmottagningen, Bra Liv Rosenlund vårdcentral

Vi ger råd och tips om behandlingsåtgärder och möjlighet till egenvård vid hjärtsvikt och högt blodtryck.

Hjärtsviktsteamets uppgift är att hjälpa, stödja och ge råd till dig med hjärtsvikt. Vi hjälper till att anpassa livsstilen för att du och dina närstående ska klara av det nya livet och hantera hjärtsvikten. Vi kommer följa upp din sjukdom med regelbundna kontroller. Du erbjuds fast vårdkontakt. Det är viktigt att du själv med hjälp av kunskap kan styra behandlingen och hantera de symtom som uppkommer. Vi hjälper till vid insättning och justering av vissa läkemedel i samråd med ansvarig läkare.

Vi arbetar i team bestående av distriktsläkare, distriktssjuksköterskor och fysioterapeut. Vid behov samverkar vi med hjärtmottagningen på länssjukhuset Ryhov.

Kontakt

För rådgivning och tidsbokning telefonnummer: 010-242 44 00.