Ledning och administrativa ärenden, Bodafors vårdcentral

Ledning

Verksamhetschef
Göran Runesson
Telefon 010-243 30 25

Vårdenhetschef
Pernilla Mårtensson
Telefon 010-243 37 22

Medicinskt ansvarig
Fredrik Ottosson