Diabetesmottagningen Bra Liv Anderstorp vårdcentralsfilial

Vår förhoppning är att genom stöd, råd och undervisning ge dig förutsättningar att leva med din diabetes på bästa sätt.

Diabetesmottagningen finns på Bra Liv Anderstorp vårdcentral torsdagar och fredagar.

Kontakt

Telefon 010-244 20 99

Telefontid måndag-fredag 08:00-17:00

Du kan även nå oss via 1177 e-tjänster, 1177 Direkt eller via Bra Liv nära

Vi kan hjälpa dig med 

  • Vi har livsstilssamtal med dig som är i riskzonen att utveckla diabetes och för dig som nyligen fått diagnosen diabetes.
  • Vi följer upp dig som har diabetes.
  • Vi följer upp dig med graviditetsdiabetes.
  • Vi förskriver diabeteshjälpmedel.
  • Vi kan remittera till medicinsk fotvård.
  • Vi samarbetar med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen.