Program 2022

07:30 Morgonfika + mingel   
08:45 Välkommen   
09:00 Två år med coronapandemin – vad är viktigt att vi lär och tar med? Lottie Knutson, moderator under förmiddagen
 

Vad har vi varit med om i coronapandemin de senaste två åren, sett ur tre olika perspektiv. Reflektion över vad som är viktigt att lära och ta med i fortsatt arbete.

 
 
  • Coronapandemin i världen och Sverige                         

Anders Tegnell, senior expert, Folkhälsomyndigheten 

/

27/10 Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

 
  • Coronapandemin i Region Jönköpings län
Malin Bengnér, Smittskyddsläkare, Region Jönköpings län
 
  • Coronapandemin i ett historiskt perspektiv 
Anders Dybelius, Författare, universitetslektor i Historia, inriktning historiedidaktik, Högskolan i Jönköping
  Paneldebatt – vad är viktigt att vi lär och tar med?  
12:00 Lunch  
13:15

Hur det blir kan vi påverka

Charlotta Larsdotter, Direktör Vårdcentralerna Bra Liv
13:45

Goda exempel

  • Asthmatuner 


  • Så gör vi Nära vård

 

Sandra Andersson, Bra Liv Vetlanda vårdcentral och Glenda Lavesson, Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral

Victor Feldin + gäst,
Bra Liv Rosenhälsan och Bra Liv Tenhult vårdcentral 

14:15

Fika + mingel
"Att arbeta med 2023"

Mingel runt de sex perspektiven, ta del av utbud vid respektive yta samt skicka in tankar via din telefon kring sådan som vi bör ha fokus på och arbeta med 2023.

Skriv ner och skicka in dina tankar kring de olika perspektiven. 

14:55

Ett Bra Liv – konsten att ta vara på möjligheten 

Clas Malmström, föreläsare, författare och legitimerad läkare
16:10 Avslut