Varför är det så svårt att göra det man vill?

person hoppar i en solnedgång
Foto: kalhh, Pixabay

Ofta påpekas att människan är konstruerad för rörelse och ur evolutionär synpunkt har vår överlevnad varit beroende av förmågan t.ex. att fly från vilda djur, använda muskelkraft för att bygga bostäder och odla mat. I vårt nuvarande sätt att leva har motion och idrott på fritid ersatt det nödvändiga kroppsarbetet för överlevnad.

Redan de gamla grekerna betraktade dessutom rörelse som väsentligt för att må bra. Mest känt är citatet ”en sund själ i en sund kropp”.

Många börjar med någon aktivitet men tröttnar snabbt. Erfarenhet från förebyggande hälsoarbete visar att risk och rädsla för sjukdom oftast ej är tillräckligt starkt motiv för att ändra sina vanor. Vad styr oss? Naturligtvis varierar svaret. Hos en del skapas ett behov eftersom man mår bättre. Hos andra påverkan från omgivningen - föredömen, särskilt från vuxna till barn, betyder sannolikt mer än information och kunskap. Självbestämmande, att känna sig kompetent, har visat sig vara mest effektivt inom olika sorters pedagogik.

Här några tips. Alla är vi olika, så välj det som kan passa dig.

  • Prova dig fram – våga misslyckas. Börja med små enkla förändringar.
  • Skapa vanor som ska fungera långsiktigt – i det dagliga livet.
  • Alla kan hitta något. Din inre motivation är överlägset yttre krav!
  • Var snäll mot dig själv – tillåt att ”synda” ibland.
  • Njut! Undvik plåga – mindre fokus på prestation och resultat.
  • Utnyttja vardagsrörelser, såsom städning, gå i trappor, trädgårdsjobb, vedhuggning, dans, bär/svamp plockning, gör knäböjningar framför TV.
  • Gå ut med hunden även om Du inte har någon. Hellre ofta och kort än sällan och långt.
  • Dagbok (kan vara bra för många) – notera aktivitet med att mäta steg, upplevd ansträngning.
  • Variation – gå, cykla, simma, jympa, stretcha, hoppa, styrketräna.
  • Var nöjd med vad du gjort. Meningslöst att jämföra med ungdomsprestationer.

 

Text: Jan-Olov Johansson - senior läkare, föreläsare och krönikör.