Krönika: Ortorexi – bra eller dåligt?

Hamburgare vs äpple
Foto: Pixabay

En amerikansk läkare, Steven Bratman, beskrev begreppet ortorexi 1997. Ordet kommer från grekiskan ”orto” som betyder rätt eller rak samt ”orexis” lika med aptit. Typiskt är en fixering till en hälsosam livsstil särskilt med lågt näringsintag och mycket träning, vilket vi inom sjukvården ofta understödjer.

Tillståndet gränsar till sjukdomen anorexia nervosa (”självsvält”). En anorektiker har onormal kroppsuppfattning - upplever sig fet trots extrem undervikt. En besatthet finns att begränsa mängden mat.  En ortorektiker är mer upptagen av att kontrollera matens kvalitet. Näringsinnehåll är viktigare än smak och matglädje.

Gemensamt för båda tillstånden är strävan att undvika övervikt. Hög kroppsvikt kan inte döljas och således ingen hemlighet. Att vara överviktig har blivit en fråga om karaktär och följdriktigt en plikt att vara smal. De som misslyckas tycks betraktas som svaga och mindre dugliga. Mer än hälften av alla flickor i 14-15 års ålder har någon gång försökt att banta.

I dagens samhälle existerar, särskilt bland de unga, redan en kroppsfixering som förstärks av modeindustrin och massmedia. Ett slankhetsideal beskrivs som skall leda till lycka och framgång. Frågan hur och om det är möjligt att bromsa denna utveckling?

Insatser krävs från olika håll i samhället. Skolan skall verka för sunda vanor. I detta ingår utöver kunskapsförmedling även att ombesörja en attraktiv och näringsriktigt sammansatt skolmat. Man kan uppleva en dubbelmoral att samtidigt locka eleverna att köpa godis, läsk och andra produkter med tomma kalorier i skolkiosker.

Självklart spelar föräldrarna stor roll. ”Barn gör inte som vi säger utan som vi gör!” Vi vuxna kan vara föredömen på många sätt, vilket ofta visar sig med tiden när barnen mognat. Många föräldrar och vuxna är oroliga för att tala med sina barn om övervikt och fetma av rädsla för att skapa ett anorektiskt beteende. Man är rädd för att knäcka självförtroendet och förstöra den viktiga självkänslan. Det är svårt att få fram det dubbla budskapet ”Du är fin och bra, men ändå för fet och måste ändra på dig!” Expertråden är att barn och ungdomar behöver prata om sitt utseende och vikt.

Bidrar hälso- och sjukvården också till utveckling av en ohälsosam livsstil? Kan de framtida eventuella hälsovinsterna med ortorexi övervinna nackdelarna?  Härom finns olika meningar!

 

TEXT: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör