Krönika: Beroende - alkoholism och narkomani

Foto: Pixabay

Beroendetillstånd associeras oftast till missbruk av alkohol och olika droger som leder till narkomani. Egentligen är beroende och missbruk två olika begrepp.

Missbruk är handlingar som leder till negativa konsekvenser för individen socialt t.ex. skolk, vanskötsel av jobb och hem, klammeri med rättvisan och ohälsa.

Beroende beskrivs som skadligt bruk av något som leder till toleransökning (mindre effekt av samma dos) vilket innebär ”sug”, merbegär och kontrollförlust. Mycket tid ägnas åt att införskaffa, konsumera och återhämta sig från drogen. Vid försök att avbryta uppstår vanligen abstinens och därmed fortsatt bruk trots önskan att sluta. Användning fortgår trots skadeverkningar.

Problemet är att hjärnan är ”kidnappad” genom att belöningscentrat är aktiverat. Fysiologiskt innebär det att signalsubstansen dopamin som stimuleras av t.ex. dryck, sex, spännande aktiviteter dominerar över frontalhjärnans impulskontroll.

Användning av droger kan också vara en flykt från verkligheten. Tidig drogdebut före 15 års innebär cirka 5-6 gånger större risk att hamna i beroende. Den vanligaste drogen är alkohol, som ju är socialt accepterad. Eftersom i princip alla organ påverkas varierar effekterna beroende på mängd, nedbrytning mm

Vid beroende och missbruk är blandning av alkohol och narkotika vanligt. I stort kan narkotika indelas i centralstimulantia och lugnande medel. Morfin och besläktade opioider har utöver smärtlindrande verkan även ruseffekter som lust- och lyckokänsla men så småningom beroende.

De vanligaste centralstimulerande medlen är amfetamin, kokain och extasy som ger känsla av ökad energi, vakenhet och tar bort hunger. Risk finns för vanföreställningar och psykoser. Legal förskrivning är tillåten till patienter med ADHD.

Fortfarande används många medel med tillvänjande egenskaper inom sjukvården. Mest känt är bensodiazepiner som lugnande och som vi var frikostiga med för 20-30 år sen. Numera är de flesta läkare skeptiska när nya mediciner som verkar på nervsystemet i reklamen lanseras som icke beroendeframkallande. Frågan är om vi lärt oss tillräckligt för att undvika liknande medel i framtiden?

 

TEXT: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör