Alla är olika

kick bike
Att vara fysiskt aktiv hjälper för att hålla sig friska längre. Foto: Region Jönköpings län

Redan för 2500 år sedan visste medicinens fader Hippokrates att kroppsrörelse är viktigt för att vi ska hålla oss friska och starka för att klara livets krav. Vad är orsaken till att vissa måste slita i månader och år för att nå ett visst resultat som andra med lätthet klarar på några veckors träning?

Förklaringen är att vi reagerar olika på grund av våra 20000 arvsanlag eller gener.

Genetiken spelar stor roll för uppkomsten av sjukdomar och livslängd. Man anger siffror mellan 25-50%. Genernas uppbyggnad utgör mallar eller ritningar för enzymer, hormoner och signalämnen som i sin tur styr våra organs uppbyggnad och funktion.

Vi själva är inte hjälplösa utan kan aktivt påverka genernas arbete, som kan slås på och av beroende på vad som sker i cellernas miljö.  Vid fysisk aktivitet från att bara resa sig, röra armar och ben till tuff hårdträning ändras cellernas miljö t.ex syreförbrukning, surhetsgrad, temperatur, glukoshalt mm.  Träning innebär att kroppen anpassar sig till ändrade krav. Vid regelbunden fysisk aktivitet ändras egenskaperna i över 900 gener och därmed påverkas de flesta organ och vävnader.

Försök med konditionsträning har visat att drygt 10 % av oss är "low responders", som förbättrar syreupptagningen obetydligt, medan "high responders" kan nå över 30 % ökning. Man har också studerat effekten av träning beträffande blodtryck, blodfetter, socker och insulinkänslighet Precis som vid intag av läkemedel varierar effekten.

Syftet med FAR (Fysisk aktivitet på recept) är just att försöka individualisera typ av aktivitet, mängd, tid och intensitet.

Text: Jan Olov Johansson, läkare