Vaccinering av riskgrupper startar i veckan

Vaccinering av riskgrupper startar i veckan

Starten för att börja vaccinera personer mellan 18-59 år i riskgrupper tidigareläggs från vecka 18 till den här veckan, alltså vecka 17.

Från och med den här veckan är det möjligt för vårdcentralerna att lägga ut tider för dig som är 18-59 år och i riskgrupp. Det kan skilja åt mellan vårdcentralerna när det gäller när de kan börja med riskgrupperna och hur många tider de har möjlighet att lägga ut.

– Vi vaccinerar så snabbt som möjligt utifrån hur mycket vaccin vi har tillgång till. Det gör att grupper och faser nu går omlott, säger Jonas Almgren, vaccinsamordnare.

- Nu vädjar vi verkligen till alla att ha tålamod så att riskgrupperna i fas 3 får sitt vaccin. Prioriteringsordningen bygger på att de med högst risk för allvarlig covid ska gå först. På så sätt räddar vi flest liv och minskar behovet av IVA-vård. Fas 4 står näst på tur efter den här gruppen så det är inte lång tid kvar.

Gäller dig som är 18-59 år och har en större risk att bli allvarligt sjuk

För att tillhöra en riskgrupp som är prioriterad för covid-19 vaccination ska någon av följande diagnoser eller tillstånd i listan nedan finnas dokumenterade i din journal. Är du osäker kan du själv läsa din journal på nätet via 1177.se(Extern länk).

 • Diabetes typ 1 och 2
 • Högt blodtryck (hypertoni som du tar någon medicin för dagligen)
 • Hjärt-kärlsjukdom (till exempel hjärtinfarkt, förmaksflimmer, kärlkramp, arteriell insufficiens)
 • Stroke (hjärnblödning eller hjärninfarkt)
 • KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
 • Svår och instabil astma
 • Annan kronisk lungsjukdom (till exempel lungfibros, cystisk fibros)
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Njursvikt
 • Leversvikt
 • Downs syndrom
 • Extrem fetma (BMI över 40)
 • Neuromuskulär sjukdom (till exempel Multipel skleros eller ALS)
 • Demenssjukdom
 • Kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning
 • Flerfunktionshinder med nedsatt andningskapacitet

Boka din tid via appen "Bra Liv nära" eller på 1177.se

Eftersom vårdcentralerna är hårt belastade, vädjar vi till dig att själv boka din tid för vaccination på 1177.se om du har möjlighet till det. Du behöver inte ha e-legitimation för att boka tid. Du som inte har möjlighet att själv boka tid kan ringa din vårdcentral. På 1177.se hittar du uppdaterad information om de olika faserna och hur du bokar tid: När och hur kan jag vaccinera mig mot covid-19? - 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kontroll av journal kan ske

Du som bokar in dig ger i samband med det personal tillåtelse att titta i din journal för att ha möjlighet att kontrollera att du har någon av ovanstående diagnoser.

- Än en gång vill jag vädja till alla som inte tillhör riskgrupp att respektera ordningen. Det handlar om att rädda liv, säger Jonas Almgren.

Personer som har svårt att följa råden

Socialt utsatta personer som har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19 ingår också i fas 3. När det gäller att nå dessa personer samarbetar Region Jönköpings län med kommunerna.