Invigning av Bra Liv Väster vårdcentrals nya lokaler

Invigning av Bra Liv Väster vårdcentrals nya lokaler

Regionråd Thomas Gustafsson (S) och verksamhetschef Caroline Grahn klipper band på invigning av vårdcentral
Regionråd Thomas Gustafsson (S) och verksamhetschef Caroline Grahn klipper bandet och förklarar Bra Liv Väster vårdcentral officiellt invigd i de nya lokalerna.

Strålande sol, musik och glada medarbetare och invånare. Det var en festlig stämning när Bra Liv Väster vårdcentrals nya lokaler på Mossleplatån i Värnamo invigdes den 20 april.

Tal hölls av Caroline Grahn verksamhetschef för Bra Liv Väster vårdcentral, Martin Svensson vd för Finnsvedsbostäder, Charlotta Larsdotter direktör för Vårdcentralerna Bra Liv och Thomas Gustafsson (S) regionråd och ordförande för nämnden folkhälsa och sjukvård.  

- Äntligen står vi här utanför vår nya arbetsplats. Värnamos nya vårdcentral och nya landmärke. Efter två år är den nu på plats. En milstolpe för oss alla som har jobbat hårt med att få till detta. Verksamhetschef Caroline Grahn lyfte sina medarbetare i sitt invigningstal. Och uttryckte sin tacksamhet för det slit och goda samarbete som föranlett bygget och flytten för vårdcentralen.

- Vi har varit utspridda på fem olika delar av Värnamo sjukhus. Det har inte alltid varit alldeles enkelt. Det känns gott att komma hem, och att ha alla medarbetare under ett och samma tak.

 

Finnvedsbostäder äger bygganden och är vår hyresvärd. I byggnaden, som är fem våningar hög, finns även ett flertal lägenheter. Bra Liv Väster vårdcentral hyr 2060 kvadratmeter fördelat på två plan. Lokalerna har planerats noga för att passa verksamheten.

18 undersökningsrum, fem specialrum får gyn, kirurgi, infektion, öron/ögon, och akut, fem behandlingsrum för fysioterapeuter, två arbetsterapirum, tre distriktssköterskemottagningsrum för diabetespatienter, astma/kol, inkontinens, demenspatienter och hälsosamtal samt fyra rum för psykosociala teamet. Ca 35 arbetsplatser. Konferensrum, grupprum och träningskök.

 

- Jag känner en stor glädje och stolthet att vi nu inviger Bra Liv Väster vårdcentral. Två år efter första spadtaget. Ni har alla medarbetare hjälp till för att nå hit och har gjort det på ett fantastiskt sätt. Den nya vårdcentralen har försetts med den allra senaste teknologin man kan tänka sig på en vårdcentral just för att ge bästa möjliga vård för våra patienter. Men den är också fylld av hängivna, kompetenta och professionella medarbetare, som i varje möte gör patienten delaktig, som gör att vi uppfyller vårt löfte till patienter att efter ett besök hos oss på Bra Liv Väster vårdcentral ska man känna sig sedd, lyssnad till och professionellt behandlad med en tydlig medvetenhet om vad nästa steg är. Säger Charlotta Larsdotter, direktör för Vårdcentralerna Bra Liv.

 

- Vi är tacksamma att vara här idag och dela den här stunden. Här står nu en fysisk symbol för regionens satsning på en bättre hälso- och sjukvård för länets alla invånare. Grunden för vår sjukvård ska vara att ha en jämlik hälso- och sjukvård som ges efter behov. Att vården ska vara tillgänglig för invånare och att vi ska ha goda lokaler för våra medarbetare. Därför är denna satsning väldigt viktig, för båda dessa grupper. Satsningen är också viktig för att visa på att vi ser vårdcentralen som en viktig del i vårdkedjan. Vi är väldigt stolta över vår personal. 8 av 10 patienter är nöja eller till och med mycket nöjda över den vård som ges. Det är ett tecken på hur bra vår personal är. Säger regionrådet Thomas Gustafsson (S) i sitt invigningstal.