Första spadtaget för ny vårdcentral i Värnamo

Första spadtaget för ny vårdcentral i Värnamo

Verksamhetschef Caroline Grahn är redo att ta första spadtaget för den nya vårdcentralen i Värnamo
Dags för Caroline Grahn, verksamhetschef för Bra Liv Väster vårdcentral i Värnamo, att ta det första spadtaget för en ny vårdcentral i den byggnation som sker på Mossleplatån. Foto: Region Jönköpings län

Nu har det första spadtaget tagits för en byggnation mellan Värnamo sjukhus och riksväg 27, som förutom bostäder också kommer att inrymma vårdcentralen Bra Liv Väster vårdcentral i Värnamo.

– Vi har planerat våra nya lokaler i några år. Idag är vi trångbodda och vår verksamhet är utspridd på sjukhuset. För mina medarbetare och för mig som verksamhetschef betyder det väldigt mycket att kunna flytta in i nya, fina och större lokaler som är anpassade för framtidens vård. Det ger oss förutsättningar att klara vårt breda uppdrag och en möjlighet att arbeta i samma lokaler, vilket är en viktig arbetsmiljöfråga, säger Caroline Grahn, verksamhetschef för Bra Liv Väster vårdcentral i Värnamo.

Flyttar till nytt bostadsområde

Vårdcentralen finns sedan många inne i lokaler på Värnamo sjukhus, som nås via den södra entrén. Men när Finnvedsbostäder nu bygger ett nytt bostadsområde på Mossleplatån mellan sjukhuset och riksväg 27 på kvarteret Sjukstugan (!), kommer vårdcentralen att bli hyresgäst på två plan.

Fler patienter har valt Väster

I januari 2023 är planen att Bra Liv Väster vårdcentral i Värnamo ska flytta in i de nya lokalerna.

– Vi är cirka 40 medarbetare och har 11 800 patienter som är listade hos oss. De senaste åren har vi sett en ökning i antalet patienter som valt oss, vilket är fantastiskt roligt, säger Caroline Grahn.

Vid det första spadtaget deltog från Region Jönköpings län förutom Caroline Grahn även regionstyrelsens ordförande Mia Frisk (KD) samt Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

”Gott samarbete för ny vårdcentral”

– Jag är glad över att kunna ta ett spadtag för en ny vårdcentral Bra Liv Väster. Dagens lokaler på sjukhuset är för trånga och inte helt funktionella. Tack vare ett gott samarbete med Värnamo kommun och Finnvedsbostäder kan vi nu möjliggöra en ny modern och större vårdcentral i den nya stadsdelen Mossleplatån. Region Jönköpings län kommer att vara hyresgäster. Jag ser fram emot invigningen av den nya vårdcentralen 2023, förklarade Mia Frisk.

”Möta framtidens behov”

– Stort grattis till er Värnamobor. Ni är den främsta vinnaren när vi nu påbörjar byggnationen av en toppmodern vårdcentral där lokaler utformas för att kunna möta upp framtidens behov av hälso- och sjukvård. Men vi skapar också förutsättningar för en optimal och bra arbetsmiljö för personalen, som nu kommer att få nya ändamålsenliga lokaler, förklarade Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Nybyggnation i åtta våningar

För Finnvedsbostäder handlar det nu om att bygga ett bostadshus i nio våningar som kommer att rymma 27 lägenheter samt vårdcentral som blir på 2000 kvadratmeter.

– Som hyresvärd ser vi fram emot att få ytterligare Bra Liv vårdcentral som hyresgäst i vårt bestånd. Våra kommuninvånares liv och hälsa är viktig och att dessutom erbjudas vård i moderna, ändamålsenliga och tillgängliga lokaler kommer bli riktigt bra, menade Stanley Guldmyr, VD för Finnvedsbostäder.

Finnvedsbostäders film ”Första spadtaget på Mossleplatån”(Extern länk)