Bokning av vaccinationstider öppnar för 18-29-åringar

Bokning av vaccinationstider öppnar för 18-29-åringar

Från och med onsdag förmiddag 30 juni 2021 erbjuds invånare som är 18 år och äldre möjlighet att boka tid för vaccin mot covid-19, vilket är något tidigare än den ursprungliga planeringen.

– Nu har 60 procent i åldersgruppen 30-39 år antingen fått vaccin eller bokat tid för vaccination. Det innebär att vi nu kan släppa på den sista åldersgruppen i fas 4, och därmed är det fritt fram för alla invånare som är 18 år eller äldre att boka tid och vaccinera sig mot covid -19, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér. 

Åldersindelningen har tidigare utgått från födelseår, men när det gäller den här åldersgränsen så är det födelsedatum som gäller. Det är alltså du som fyllt 18 år som kan boka tid. 

Fas 4 omfattar alla från 18-59 år, och Region Jönköpings län vaccinerar utifrån tillgången till vaccin.

Hög efterfrågan

Drygt 62 procent av alla över 18 år i Jönköpings län har fått minst en dos, och drygt 42 procent har fått två doser.

– Vi har fortsatt hög efterfrågan på vaccin och vi har mycket god täckning i de äldre åldersgrupperna. Ett effektivt arbete på vårdcentralerna med att vaccinera gör att vi nu kan öppna upp för fler. Det kommer dock perioder under sommaren då det preliminärt ser ut som att vi kommer att få mindre leveranser, och tillgången på tider kommer att gå lite upp och ner.

Vaccin till barn

Även ungdomar som är 16-17 år kommer att vaccineras, enligt ett beslut från Folkhälsomyndigheten. Detta kommer att göras när övriga är färdigvaccinerade, troligen med start i augusti eller september. Barn som tillhör en riskgrupp kan vaccineras ner till 12 års ålder. Vaccinationen av barn i riskgrupp sker efter remiss från behandlande läkare.

Planera dina vaccinationstider

Tidsintervallet mellan dos 1 och dos 2 är sju veckor, det är viktigt att ta med det i beräkningen när man bokar in dos 1. 

– Kolla att dos 2 inte krockar med dina semesterplaner innan du bokar in dos 1, säger Malin Bengnér.  Du kan inte själv boka tid för dos 2. Du får din tid för dos 2 när du får dos 1. Det är viktigt att du kommer på den tiden och undviker att omboka. Det beror på att vi ska kunna garantera att du får rätt vaccin inom rätt tidsintervall. 

Du kan boka en tid för vaccination mot covid-19 oavsett om du är folkbokförd i Jönköpings län eller inte. Men du måste ta båda doserna på samma vårdcentral. Vi kan inte garantera att du får en tid för dos 2 i Jönköpings län, om du fått din första dos i ett annat län.  

Region Jönköpings län hjälper inte till med att boka din andra dos i ett annat län.

Boka din tid på 1177.se

Eftersom vårdcentralerna är hårt belastade, vädjar vi till dig att själv boka din tid för vaccination på 1177.se om du har möjlighet till det. Du behöver inte ha e-legitimation för att boka tid. Du som inte har möjlighet att själv boka tid kan ringa din vårdcentral. På 1177.se hittar du uppdaterad information om de olika faserna och hur du bokar tid: När och hur kan jag vaccinera mig mot covid-19? - 1177 Vårdguiden(Extern länk) 

Det finns en samlingssida som visar vilka vårdcentraler som har lediga tider. Den underlättar för länets invånare att hitta en ledig tid för vaccination. På 1177.se finns det nu en länk till samlingssidan.