Åtta av tio länsbor är nöjda eller mycket nöjda med besöket på vårdcentralen

Åtta av tio länsbor är nöjda eller mycket nöjda med besöket på vårdcentralen

Läkare tar blodtrycket på patient
Tenhultsbon Ingemar Ström har haft 24-timmarsmätning av sitt blodtryck och besöker distriktsläkare Cristian Mateiu på Bra Liv Tenhult vårdcentral för att lämna tillbaka utrustningen. Det är en väldigt personlig och trevlig anda här med bra kontinuitet. Närheten betyder jättemycket, tycker Ingemar. Foto: Mikael Bergström

Vårdcentralerna i Jönköpings län får högt betyg av patienterna när resultatet från Nationell patientenkät primärvård, NPE, hösten 2022, presenteras. Drygt åtta av tio patienter är nöjda eller mycket nöjda med helhetsintrycket av sin vårdcentral efter ett läkarbesök. Samtliga sju dimensioner som mäts är bättre än riksgenomsnittet och ger totalt en andraplats jämfört med övriga deltagande regioner.

– Det är väldigt glädjande att patienterna generellt ger kontakten med sin vårdcentral så bra betyg. Det visar att vår primärvård både har en god tillgänglighet och högt förtroende. Samtidigt finns det också områden som primärvården behöver förbättra, säger Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande och tidigare ordförande för nämnd för folkhälsa och sjukvård.

10 av 21 regioner deltar

Årets mätning av patienternas omdöme om vårdcentralerna är en så kallad mellanårsmätning från Sveriges Kommuner och regioner som är frivillig att delta i. Tio av landets 21 regioner, däribland Region Jönköpings län, har valt att delta.

Resultatet är en svag försämring på några procentenheter för alla deltagande regioner och alla de sju så kallade dimensioner som mäts, jämfört med den nationella patientenkät som alla landets regioner deltog i hösten 2021 (presenterades i början av 2022).

Tillbaka i normalläge

– Vi såg att resultatet för alla regioner låg ovanligt högt 2021, vilket bedömdes bero på en coronaeffekt. Det var mycket fokus på sjukvården och trots en stor belastning var invånare i länet och landet mycket nöjda med den vård de fick. Nu ser vi ett resultat på mer normala nivåer, säger Jonas Almgren, sektionschef för folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län.

Nationell patientenkät mäter patienternas nöjdhet inom sju dimensioner. Inom varje dimension ställs tre till sju frågor, som ger ett medelvärde:

  • 2:a plats för helhetsintryck, information och kunskap, samt tillgänglighet.
  • 3:e plats för delaktighet och involvering, samt kontinuitet och koordinering.
  • 4:e plats för emotionellt stöd samt respekt och bemötande.

Ligger över genomsnittet

– Detta är ett bra resultat i en nationell jämförelse. För alla sju dimensioner ligger vi en bra bit över genomsnittet för de tio regioner som deltar i mätningen, säger Jonas Almgren.

Studerar man enskilda resultat för Region Jönköpings läns 47 vårdcentraler och vårdcentralsfilialer toppar Bra Liv Tenhults vårdcentral. För samtliga dimensioner är över 90 procent nöjda eller mycket nöjda med sin vårdcentral.

Om man jämför medelvärdet för alla sju dimensioner som mätts på de 867 vårdcentraler som ingått, hamnar Bra Liv Tenhults vårdcentral på en hedrande femteplats, och även Bra Liv Hestra vårdcentral och Bra Liv Rydaholm vårdcentral placerar sig högt, på plats 18 respektive 32.

Topplacering upprepas

Tenhults vårdcentral uppmärksammades för sitt goda resultat vid förra årets nationellt gemensamma mätning då alla regioner deltog, med en åttondeplats nationellt. I årets mätning av tio regioner upprepas topplaceringen, vilket förstås gläder medarbetarna och verksamhetschef Anette Sparf:

– Vi försöker ge personalen så goda förutsättningar som möjligt för att kunna utföra ett bra arbete., bland annat genom en aktiv bemanningsstrategi. Det ger en bra arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. Patienterna märker av arbetsglädjen, teamarbetet, tillgängligheten och viljan att göra det bästa för patienterna, säger hon.

”Personlig och trevlig anda”

Ingemar Ström, Tenhultsbo sedan födseln 1939, är med i vårdcentralens patientråd och är mycket nöjd med sjukvården:

– Det är en väldigt personlig och trevlig anda här. Som patient tas man emot snabbt och effektivt och närheten till vården betyder jättemycket, säger han när han besöker distriktsläkare Cristian Mateiu för att lämna tillbaka blodtrycksmätare efter en 24-timmarsmätning.

 

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot: Totalt 8250 länsbor som under hösten 2022 besökt en vårdcentral i länet för att träffa en läkare, fick enkät med frågor om hur de upplevt sitt besök. Inom var och en av de sju dimensionerna fanns 3-7 frågor. Svarsalternativen ”nöjd” samt ”mycket nöjd” resulterar i en procentsats. Svarsfrekvensen var 41,6 procent i Jönköpings län. Förutom Region Jönköpings län, deltog regionerna Kalmar, Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Gävleborg, Blekinge, Västerbotten, Östergötland och Värmland i denna mätning. I höst genomförs nästa nationella gemensamma mätning, som presenteras i början av 2024.