Vaccinbokning

Vaccinbokning

Här ser du vilka vårdcentraler som har lediga tider för vaccination mot covid-19 just nu.

Aktuella rekommendationer

Alla som är 18 år eller äldre rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19. Du kan läsa mer om hur många doser du rekommenderas på 1177.se/Jonkopings-lan(Extern länk).

Från 1 september 2022 rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos (höstdos) för dig som:

  • är 65 år eller äldre
  • har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende
  • 18-64 år och tillhör en riskgrupp*

* Till riskgrupp räknas personer som har förhöjd risk att få allvarlig sjukdom, till exempel gravida, personer med hjärt- eller lungsjukdom, högt blodtryck, diabetes, fetma, nedsatt immunförsvar och personer som har hemtjänst eller är inskrivna i hemsjukvård. På Socialstyrelsens webbplats(Extern länk) kan du se en lista över alla riskgrupper för covid-19.

Från 12 september 2022 kan du som är 18-64 år få ytterligare en påfyllnadsdos (höstdos). 

Vaccindoserna ska ges med vissa intervall för att få bäst effekt

  • Mellan dos 1 och 2 bör det gå minst 4 veckor
  • För ytterligare doser ska det gå minst 4 månader efter din senaste dos

Du kan se hur många doser du fått och när du fick din senaste dos på ditt vaccinationskort, i ditt covidbevis(Extern länk) eller genom att logga in på 1177.se och läsa din journal(Extern länk)

Vaccinera dig på drop-in

Det finns också möjlighet att gå till den drop-in-vaccination som många vårdcentraler erbjuder under specifika tider. Om du väljer att gå på drop-in behöver du alltså inte boka tid.

Se tider och platser för drop in-vaccination på 1177.se(Extern länk)

Hämtar tillgängliga vaccinationstider

Hämtar lediga vaccinationstider för 30 dag(ar) framåt.

Laddar vaccinationstider

Bokningsbara tider för de närmaste -- dagarna.

vaccinationstillfällen för
Första tillgängliga tid är
Just nu finns inga lediga tider att boka