Ledarskap

Engagerat ledarskap är en grundläggande värdering för Region Jönköpings län och ledstjärna i vårt arbete med ledarskapsutveckling. För att skapa en kultur som sätter kunden/patienten/invånaren i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje ledare.

Ledarskapets viktigaste uppgifter är

  • att ange riktningen för verksamheten,
  • att ta till vara potentialen i individers olikheter och erfarenheter
  • att skapa förutsättningar för medarbetarna

Ledarskapsutveckling är en "färskvara" som kräver ständig träning och övning. Ett bra ledarskap är att vara beredd att möta nya situationer och nya utmaningar, lära sig att vara flexibel och öppen, samtidigt som man behåller sin inre kompass när det gäller övergripande målsättningar och normer.

För att kunna utöva ett bra ledarskap krävs en förståelse för helheten hos både chefer och medarbetare i alla delar och på alla nivåer i organisationen.

För att utveckla – och utvecklas – är det nödvändigt att våga tänka i nya banor och vara lyhörd för idéer och förslag som kommer från kunder/patienter, medarbetare och andra inom verksamheten.

Rollen som chef och ledare är både givande och krävande.
I Region Jönköpings län vill vi ge alla chefer tillgång till stöd, inspiration, utbildning och utveckling. I Qulturums utbud av program och aktiviteter finns flera som stödjer detta.