Från parkering till hållbar mobilitet

Höstbakgrund
Foto: Therese Silvander

Konferensen ”Från parkering till hållbar mobilitet” ägde rum 17-18 november 2020. Konferensen rörde sig i områdena och i mellanrummen mellan fastighet-parkering-hållbar mobilitet i en samskapande anda.

Varmt välkommen till den nya mötesplatsen ”Från parkering till hållbar mobilitet” .

Inspelning

Inspelningen från dag 1 nås från 2030-sekretariatetes hemsida(Extern länk). Dag 2 med workshoparna spelades inte in, men materialet finns under respektive programpunkt nedan.

 Ladda ner Guide till Zoom här!(pdf-fil 256 KB)

Syftet med konferensdagarna: Samlas för att lyssna och tänka tillsammans, hitta gemensamma nämnare som vi kan jobba vidare med smartare, så vi kommer snabbare och bättre framåt efter alla pilotprojekt. Hjälp till självhjälp med pågående spjutspetsprojekt. Bli konkreta och kunna skala upp.

Syfte långsiktigt:  Att driva på utvecklingen så vi går från parkering till hållbar mobilitet som en av de viktigaste aspekterna inom samhällsutvecklingen i Sverige.
Skapa Sveriges nya mötesplats för utvecklingen av parkering som en del hållbar mobilitet.

Målgrupp: Fastighetsägare, trafikplanerare, tjänstepersoner som jobbar med hållbar mobilitet, mobilitetstjänsteleverantörer, parkeringsutvecklare, konsulter, bostadsbyggare, Hyresgästföreningen. Sammanfattat alla som vill lära sig mer om hur fastighet-parkering-hållbar mobiliet hänger och inte hänger ihop.


Varmt välkomna!

/Therese Silvander Energikontor Norra Småland/Energikontoren Sverige &
Anna Lindén 2030-sekretariatet 

PROGRAM

Deltagarlista från parkering till hållbar mobilitet (pdf-fil 203 KB)


8.30-9.00 Tech-check och digitalt mingel
Vill du ha ett spontanmöte fixar vi ett breakout-room till er!

 9.00 Varmt välkomna! 

Arrangörerna Therese Silvander och Anna Lindén samt moderator Fredrik Bauer presenterar konferensen.

9.10 GoMate 2.0-projektet presenterar guidelines för mobilitetstjänster vid boendet
Therese Silvander projektledare GoMate 2.0 Energikontor Norra Småland, Mats-Ola Larsson konsult hållbar mobilitet IVL(pdf-fil 1245 KB)

9.25 Hur kan parkeringsbranschen bidra till hållbar mobilitet? 
Lena Karlsson, VD, Svepark(pdf-fil 226 KB)

9.35 KomPark- styrmedel för parkering i energieffektiva städer
Henrik Kloo (Sara Sköld), projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet(pdf-fil 2311 KB)
Emma Berginger (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Lars Thunberg (KD), kommunalråd i Helsingborg, medlem i Klimatkommunerna

9.50 Allmännyttans mobilitetsprojekt – Öppen och delad data - En förutsättning för mobilitet
Carl Ståhle, digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta(pdf-fil 620 KB)


10.00-10.10 PAUS


10.10 Piloter och innovationer i befintligt bestånd
Rasmus Sundberg, fokusområdesansvarig parkering, Trivector(pdf-fil 786 KB)

10.20 Riksbyggens BRF Viva - Hur används mobilitetstjänster i praktiken?
Göran Smith, regionutvecklare och senior forskare, Västra Götalandsregionen, RISE & University of Sydney(pdf-fil 9297 KB)

 

10.30 Höjda p-avgifter och lägre hyror - så gjorde vi! 
Elisabeth Kalkhäll, VD, Gotlandshem 

 

10.40 Är parkeringspolitiken rättvis? Perspektiv från Hyresgästföreningen
Martin Hofverberg, chefsekonom, Hyresgästföreningen(pdf-fil 746 KB)

 

10.50 Arkitektur för att stötta hållbara beteenden
Magnus Björkman, arkitekt, Theory Into Practice(pdf-fil 2110 KB)

11.00 Bilfria familjer - lärdomar för stadsutvecklingen
Anna Gemzell, utvecklingsstrateg, Umeå kommun(pdf-fil 3736 KB)

 
11.10-11.20 PAUS

11.20 Aktuellt i politiken 
Anna Lindén, ansvarig mobiltet och beteende, 2030-sekretariatet (pdf-fil 704 KB)


11.35 Reflektioner och summering av förmiddagen
Pelle Envall, doktor i trafikplanering och VD Trafikutredningsbyrån


11.50-12.00 Info om workshoparna dag 2 och avslut för dag 1

Dag 2 Workshopar


8.30-9.00 Tech-check och digitalt mingel
Vill du ha ett spontanmöte fixar vi ett breakout-room till er!


9.00 Gemensam uppvärmning, återkopplingen från gårdagen 
Therese Silvander, Energikontor Norra Småland/Energikontoren Sverige  
Anna Lindén 2030-sekretariatet

9.20-10.05 Workshopomgång 1


10.05-10.20 PAUS

10.20-11.05 Workshopomgång 2

WS1  
Dags för parkeringsdeklaration - nu skapar vi den tillsammans 

Stora pengaströmmar går idag från hyresgäster till parkeringsanläggningar även för den som inte har bil. Det är fel väg att gå om vi vill underlätta en vardag med minskat privat bilinnehav och ökat hållbart resande. Med en parkeringsdeklaration blir det tydligt för både fastighetsägare, användare av parkeringsplatser och hyresgäster vem som betalar för vad. Nu skapar vi den tillsammans!

Denna workshop leddes av Jakob Hammarbäck, affärsutvecklare på Move About.(pdf-fil 8859 KB)

 

WS 2 Mobiltetstjänster vid boendet- hur kan de utformas?
Kommuner, fastighetsföretag och leverantörer har viktiga roller för att skapa attraktiva mobilitetstjänster vid bostäder. Under denna workshop jobbar du med andra deltagare och får definiera framgångsfaktorer som är relevanta för att skapa attraktiva mobilitetsprojekt. Du utgår från din egen roll och dina erfarenheter, diskuterar parvis och får ta del av övriga gruppers resultat. Denna workshop genomförs som en del i framtagandet av guidelines i projektet "GoMate 2.0: Fordonspoolen i Jönköping rullar vidare med gamla och nya partners". 

Denna workshop leddes av  Mats-Ola Larsson från IVL Svenska Miljöinstitutet(pdf-fil 311 KB)

 

WS 3 Hur upphandlar man parkering och mobilitet på bästa sätt?
I workshopen kommer vi att diskutera upplägg för RFI (Request for information) och RFP (Request for proposal) för att på bästa sätt skapa förutsättningar för en framgångsrik upphandling. Vi kommer även att titta på hur man kan använda direktupphandling för att testa nya modeller för hållbar parkering och mobilitet. Vi exemplifierar med några verkliga exempel och case både från kommunal sektor och privata fastighetsägare.

Denna workshop leddes av Johannes Asp, VD och medgrundare Mobility46(pdf-fil 4431 KB)

 

WS 4 Ett manifest för hållbar mobilitet 
I detta pass identifierar vi förändringar som behöver ske på olika nivåer i politiken för att skynda på utvecklingen. 

Denna workshop leddes av Anna Lindén, 2030-sekretariatet(pdf-fil 311 KB)

 

11.05-11.35: Presentation från workshoparna 

11.35 Sammanfattning och vad händer med konferensen nästa år?


12.00 Tack för denna gång, slut.


Vi ses 2021 då 2030-sekretariatet tar lead.

 

Frågor? 
Mejla energikontoret@rjl.se


Medarrangör och ansvarig för workshoparna: Anna Lindén, ansvarig mobilitet & beteende på
2030-sekretariatet anna.linden@2030sekretariatet.se