Covid-19: Krav på produkter och uppgifter

Här får du som är företagare, och vill sälja eller skänka sjukvårdsmateriel, information om vilka krav Region Jönköpings län ställer på viss skyddsutrustning, vilka uppgifter vi behöver från dig samt leveransvillkor.

Region Jönköpings läns krav på vissa skyddsprodukter

Produkttyp

Standard

CE-märkning

Andningsskydd FFP3 med ventil (inkl övertäckt)

EN 149:2001+A1 2009

 

Personlig skyddsutrustning (PPE) kategori 3 enligt (EU) 2016/425

Andningsskydd FFP3 utan ventil

EN 149:2001+A1 2009

 

PPE kategori 3 enligt (EU) 2016/425

Andningsskydd FFP3 (med/utan ventil), stänkskyddat för användning på op.

EN 149:2001+A1 2009

samt

SS-EN 14683:2019

PPE kategori 3 enligt (EU) 2016/425

samt

Medicinteknisk produkt klass 1 enligt MDD/MDR*

Andningsskydd FFP2

EN 149:2001+A1 2009

PPE kategori 3 enligt (EU) 2016/425

Munskydd Typ IIR

SS-EN 14683:2019

Medicinteknisk produkt klass 1 enligt MDD/MDR*

Munskydd Typ II

SS-EN 14683:2019

Medicinteknisk produkt klass 1 enligt MDD/MDR*

Handske kort
En handske kort krage (ca 24 cm) av nitrilgummi eller vinyl för omvårdnad, tandvård och kort hantering av kemikalier ex vid punktdesinfektion. Handsken ska vara puderfri.

SS-EN ISO 374 1-5

Samt

SS-EN 455

PPE kategori 3 enligt (EU) 2016/425

samt

Medicinteknisk produkt klass 1 enligt MDD/MDR*

Handske lång
En handske, lång krage (ca 29 cm) av nitrilgummi, eller vinyl, kraftig för att använda vid omvårdnad och moment vid mekanisk nötning ex städ, ambulansverksamhet, hantering av cytostatika där längre handske önskas. Handsken ska vara puderfri.

SS-EN ISO 374 1-5

Samt

SS-EN 455

PPE kategori 3 enligt (EU) 2016/425

samt

Medicinteknisk produkt klass 1 enligt MDD/MDR*

Visir engångs och flergångs
Ska vara heltäckande visir.

Flergångsvisir ska tåla rengöring med ytdesinfektion med tensider.

SS EN 166

Personlig skyddsutrustning (PPE) kategori 2 enligt (EU) 2016/425

Krav på uppgifter

  • Pris
  • Produktblad med bild
  • Klassning och standard
  • Aktuellt testprotokoll från trovärdigt institut (RISE, TÜV t.ex.) (gäller för andningsskydd/munskydd)
  • CE-certifikat
  • Leveranstid
  • Kvantitet för omgående leverans
  • Information om möjlighet till kontinuerliga leveranser finns
  • Antal per avdelnings- och transportförpackning

Leveransvillkor

DDP (vi accepterar Ex-works Sverige)