Psykiatriveckan 2023

Foto: Lotta Bynert

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa, och det finns mycket som du själv kan göra för att må bättre. Vid svårare tillstånd kan det behövas insatser av specialistpsykiatrin. Välkommen att ta del av Psykiatriveckans föreläsningar som handlar om psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Psykiatriveckans föreläsningar är öppna för alla – allmänheten, patienter, närstående och medarbetare i hälso- och sjukvård.

Både personer från hälso- och sjukvården och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa – peers – medverkar i föreläsningarna.

Se Psykiatriveckan live!

Du som vill ta del av föreläsningarna använder din dator, mobiltelefon eller suftplatta. Du behöver ingen särskild inloggning för att titta på föreläsningarna. Du behöver inte heller anmäla dig i förväg.

Titta på föreläsningarna i efterhand

De föreläsningar som livestreamas kommer du också att kunna titta på i efterhand, när som helst, i 14 dagar efter respektive föreläsning. Observera att enstaka föreläsningar endast visas i realtid, se information i programmet. Du kommer att hitta länkar till föreläsningarna i programmet nedan.

Observera att det kan förekomma förändringar i programmet. Kontrollera på webbsidan om någon förändring har skett.

Psykiatriveckan arrangeras av de tre vuxenpsykiatriska klinikerna och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Region Jönköpings län, kommunerna på Höglandet, patient- och brukarorganisationer, Jönköping University, Studieförbundet Vuxenskolan och Sensus samt Höglandets Samordningsförbund.

Varmt välkommen att ta del av den kunskap och de erfarenheter som erbjuds under Psykiatriveckan!

Program

Programmet är under uppbyggnad och kompletteras löpande. Klicka på boxarna nedan för att fälla ut och se programmet för respektive dag.

TidRubrikBeskrivningFöreläsareLänk till föreläsning
09.00-09.30Öppning och inledning av Psykiatriveckan Föreläsare kommer inom kort. 
09.30-12.00Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ADHD och Autismspektrum - orsak, konsekvens och behandlingOm du vill veta mer om orsak, konsekvens och behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är detta en föreläsning för dig. Sandra är överläkare i psykiatri vid Remiss och Bedömningsenheten, Psykiatriska kliniken HöglandetSandra Mulaomerovic

 

09.30-12.00Stöd och anpassning, behandling och bemötande

Du kommer att få veta mer om:

Vanliga symtom vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.


Att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning- stöd och anpassning, behandling och bemötande.

Mariana Bood Lönnqvist, Sven Kronberg och Linn Suddergaard.

 

13:00- 14:00Självskadebeteende, en personlig och social praktikNina Gunnarsson är forskare och lektor i socialt arbete vid Jönköpings högskola.
Vad är självskadebeteende, vem skadar sig själv? Hur kan självskadebeteende vara kopplat till skam? Hur betraktas självskadebeteende av andra, allmänheten och professionella? Hur är det att skada sig själv som vuxen kvinna? Vilken betydelse kan självskadeärr ha?
Nina Gunnarsson

 

15.00-15.45

Ångestskola- förstå och hantera ångest

Tillgänglig året ut

Ångestsskolan syftar till att öka din kunskap om diagnosen, orsaker och symtom. Råd ges om hur du kan förutse och hantera din ångest i olika situationer.Tonje Frankenius Kjell legitimerad hälso- sjukvårdskurator och arbetar inom psykiatrisk slutenvård.

 

15.00-16.00Videovägledning, kunskap och inspiration för dig som vill pröva på ett lugnt yogapass. Anette Forsander

 

16.00-17.00Vilse på FinlandsbåtenOm vårt behov av orienteringspunkter, tillhörighet och sammanhang. Mikael Kurkiala är docent
i kulturantropologi vid Uppsala universitet och forskare vid kyrkokansliet. Han är författare till
flera böcker och har medverkat i flera antologier om de existentiella frågornas plats i vår samtid.
Mikael Kurkiala

 

 

TidRubrikBeskrivningFöreläsareLänk till föreläsning
08.30-10.30Suicidriskbedömning i teori och praktikFörsta delen innehåller presentation av fördjupningsarbeten inom suicidologi, andra delen praktisk suicidriskbedömning. För yrkesverksamma. Elin Fröding chefläkare och forskare, Karin Lundberg Olsson överläkare i psykiatri och Erik Ljunggren blivande ST läkare inom allmänmedicin.Elin Fröding , Karin Lundberg Olsson och Erik Ljunggren 
09.00-12.00

Migrationens villkor länderkunskap Somalia och Afghanistan

Fysiskt i aulan Värnamo sjukhus, föranmälan krävs. Anmälan öppnar inom kort. Sänds även live.

Möte över kultur gränser, utmaningar och möjligheter. Politiska och sociala förhållande, etniska/ religiösa grupper, förföljelse, säkerhetssituation, likheter och skillnader i kulturer.Föreläsare presenteras inom kort. 
10.30-12.00

Våga fråga Suicide Zero

Endast tillgänglig live.

En föreläsning för att förebygga självmord. Du får samtalsverktyg som gör att du känner dig trygg att prata med en annan människa om svåra frågor. Att ge medmänskligt stöd i en svår situation är viktigt. Det kan rädda liv.Föreläsare presenteras inom kort. 
13.00-14.30Hur möter jag den som inte orkar leva?Föreläsning om mötets betydelse och vad var och en av oss kan göra för att hjälpa den som tänker på självmord som en utväg.Ulla-Karin Nyberg 
13.00-14.00

Migration och psykisk ohälsa

Endast fysiskt på plats i aulan på Värnamo sjukhus. Föranmälan krävs. Anmälan öppnar inom kort.

Utbildningen tar upp psykisk ohälsa som kan uppstå i samband med migration och flykt, och behandlar ämnet utifrån tre faser: före, under och efter flykten.Ella Fadai, leg. psykolog och verksam som behnadlare på Röda korsets behnadlingscenter för krigsskadade och torterade 
14.30-15.30Min syster Johanna tog sitt liv2002-11-13 tog Petras syster Johanna sitt liv. Vem var Johanna? Varför tog hon sitt liv? Vad är hjälpsamt för närstående? Petra berättar om sitt perspektiv. Information om spes och vilket stöd anhöriga kan få.Petra Ankarberg 

Alla föreläsningar under onsdagen kommer från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och fokuserar på barn och unga.

TidRubrikBeskrivningFöreläsareLänk till föreläsning
08.30-09.30Våga fråga om traumaHur gör vi för att få ärliga svar på svåra frågor? Hur bemöter och hjälper vi som jobbar på BUP barn som varit utsatta för trauma?Nathalie Bahn, behandlingsassistent och Cecilia Sandberg Manaia, BUP Värnamo 
09.30-10.30Traumabehandling för små barnInformation kommer inom kort.Maria Davidsson, specialistpsykolog BUP Jönköping 
10.30-12.00Stegvisa insatser med barnets vardag som utgångspunktLyssna på en beskrivning av vad stegvis vård innebär, och hur vi inom vården går tillväga för att bedöma vilken vårdnivå som är lämplig. Du får också höra om vilka insatser som kan erbjudas på barn- och ungdomshälsan och BUP.Carin Rydholm, En väg in, Maria Heiver, Barn- och ungdomshälsan och Jenny Stigmer 
13.00-14.00

Ätstörningar

Information kommer inom kort.

Petra Johansson Hallgren, Anorexienheten

 
14.00-15.00

När känslor blir för starka

Tillgänglig till och med 31/12 2023.

Barn uttrycker känslor och förstår sin omvärld utifrån deras kognitiva förmåga. Vi behöver förstår hjärnans utveckling för att veta vilka strategier vi kan använda oss av att reglera känslor som blir starka. Är det farligt med starka känslor och vad gör jag när allt skiter sig?Karin Elardt 
14.00-15.10Lilla hjärnans utveckling – med och utan digitala verktygFöreläsningen riktar sig till förskolepersonal
Vad behöver egentligen barnhjärnan för att utvecklas på bästa sätt och vad säger nu forskningen om digitala medier för barn? Föreläsningen är en lättsmält forskningsbaserad genomgång av tidig utveckling, hur barn lär sig och på vilket sätt det relaterar till skärmar. Föreläsningen avslutas med förslag på hur vi kan prata med föräldrar om skärmtid, både deras egen och barnets för att säkra att den inte sker på bekostnad av barnens hälsosamma utveckling.
Sissela Nutley, hjärnforskare och skriver om hjärnans formbarhet och grundläggande förutsättningar. 
15.00-16.00

Sömnskola

Hur mycket behöver barn och ungdomar sova egentligen? Vad inkräktar och riskerar att förstöra god sömn? Hur hittar jag rutiner som främjar att jag kan sova gott?Tina Pettersson och Gunilla Ågren 
15.10-15.40

Distraherad

Digitaliseringen har kommit snabbt och medför både möjligheter och utmaningar. Hur kan vi hantera en alltmer uppkopplad vardag och vad säger forskningen egentligen?

Föreläsningen riktar sig till ungdomar och vuxna.

Sissela Nutley, hjärnforskare och författare och skriver om hjärnans formbarhet och grundläggande förutsättningar. 
16.00-17.00

Autismspektrumtillstånd

Att vara unik, autism hos barn och unga och dess utmaningar beskrivs inom socialt samspel, verbal kommunikation och relationer.Helen Kindvall 
17.00-19.00

ADHD hos barn och unga

Vad är ADD/ADHD och hur vanligt är det hos barn och unga? Vanliga svårigheter vid ADHD. Hur bemöter/behandlar man dessa?Karin Elardt och Inger Myrlander 

TidRubrikBeskrivningFöreläsareLänk till föreläsning
09.00-10.00Neuropsykiatriska symtom vid Alzheimers sjukdom – bemötande, omvårdnad och läkemedelAlzheimers sjukdom är den vanligaste neurodegenerativa sjukdomen och starkt förknippad med försämrade kognitiva funktioner, framför allt i minne och inlärning. Andra viktiga, men ibland förbisedda, symtom är neuropsykiatriska symtom som kan yttra sig på en rad olika sätt. Det kan vara depression, apati, irritabilitet och ångest. Dessa och liknande symtom är vanliga både i tidig och sen fas av Alzheimers sjukdom.Johan Schill 
10.00-11.30

Guldkorn för alla, levnadsvanor vid psykisk ohälsa.

Fysiskt på plats i aulan på Värnamo sjukhus. Föranmälan krävs. Anmälan öppnar inom kort.

Föreläsningen livestreamas och spelas in.

Manualen Guldkorn för alla bygger på Guldkorn – i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa som togs fram 2017 uppmärksammar viktiga fakta och råd om levnadsvanor till patienter som har aktuell psykisk ohälsa och med behov av stöd för att uppnå och bibehålla hälsosamma levnadsvanor. Guldkorn för alla är en patientversion med samma syfte och är ett verktyg i mötet med patienter och närstående.Jill Taube 
10.00-11.15

Lär dig mer om Bipolär Sjukdom

I den här föreläsningen förklarar Ioana biologi, symtom, orsaker och typer av bipolär sjukdom. Ni får en beskrivning av hur hjärnan normalt reglerar humör, energi och uppfattningar samt hur det kontrasterar med bipolär sjukdoms biologi, som kännetecknas av extremer gällande energi och humör, t.ex. mani och depression. Underföreläsningen får ni även ta del av olika behandlingsalternativ och hur de fungerar. Föreläsningen kan intressera alla som har eller känner någon med bipolär sjukdom och, mer allmänt, de som är intresserade av hur hjärnan fungerar för att skapa en balans mellan tankar, energinivåer, fokus och humör.Ioana Peterson, överläkare psykiatri och medicinskt ledningsansvarig Psykiatriska kliniken Jönköping. 
13.00-14.00Recovery College – Fem huskurer för vår psykiska hälsaFinns det huskurer för psykisk hälsa? Inom ramen för Kraftsamling för psykisk hälsa har SKR tagit fram huskurer för psykisk hälsa. ”Fem huskurer för vår psykiska hälsa” är en av kurserna som Recovery College Jönköpings län erbjuder och under psykiatriveckan får du ett smakprov ur kursen. Under föreläsningen tittar vi närmre på vad psykisk hälsa kan innebära och vad vi själva, och tillsammans med andra, kan göra för att stärka den. Du är även ett tillfälle att få veta mer Recovery College, deras kursverksamhet och hur de arbetar med stödja återhämtning från psykisk ohälsa.Mia Nordlund, Samordnare Recovery College Norra länsdelen
Fredrik Vestlund, Informationsansvarig Recovery College GGVV
 
14.00-15.00Fysisk aktivitet och psykisk hälsa

Fysisk aktivitet och psykisk ohälsa. Föreläsning om fysisk aktivitet och dess effekter på vår psykiska och sociala hälsa. Vad händer i kroppen när vi tränar? Varför är det så viktigt att vi är aktiva och rör på oss för att vi ska må bra? Hur skapar man bra hållbara träningsvanor?

Benjamin Weineus fysioterapeut på Sävsjö vårdcentra och ägare av Krafthälsan gym i Sävsjö

 
15.00-16.00Vad vi lärt oss av att lyssna på killar?Under Kevlaret har sen 2016 arbetat för att killar ska må bättre genom att göra det enklare för dem att uttrycka sina tankar och känslor. Vi genomförde hösten 2021 en stor undersökning med Kantar Public (tidigare Sifo) där vi frågade killar om hur de mådde, vad de pratade om, vilka de pratade med och deras förhållningssätt till att visa känslor. Mauri Liebendörfer, verksamhetsledare för Under Kevlaret 

TidRubrikBeskrivningFöreläsareLänk till föreläsning
09.00-09.30

Stöd och återhämtningscenter

   
10.00-11.00

Med mitt mod - En resa genom utmattningssyndrom

Föreläsningen kan endast ses live på webben.

Följ med på Evas smärtsamma resa genom utmattningssyndrom. En resa som tog 3,5 år att ta sig igenom. Föreläsningen är fylld av ärlighet, genuinitet, skratt och tårar. Om vägen igenom utmattning till ett glädjefyllt liv och nya utmaningar.Eva Svärd