Psykiatriveckan 2022 - Psykisk hälsa i nutid

Foto: Lotta Bynert

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa, och det finns mycket som du själv kan göra för att må bättre. Vid svårare tillstånd kan det behövas insatser av specialistpsykiatrin. Välkommen att ta del av Psykiatriveckans föreläsningar som handlar om psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Psykiatriveckans föreläsningar är öppna för alla – allmänheten, patienter, närstående och medarbetare i hälso- och sjukvård.

Både personer från hälso- och sjukvården och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa – peers – medverkar i föreläsningarna.

Se Psykiatriveckan live!

Du som vill ta del av föreläsningarna använder din dator, mobiltelefon eller suftplatta. Du behöver ingen särskild inloggning för att titta på föreläsningarna. Du behöver inte heller anmäla dig i förväg.

Titta på föreläsningarna i efterhand

De föreläsningar som livestreamas kommer du också att kunna titta på i efterhand, när som helst, i 14 dagar efter respektive föreläsning. Du kommer att hitta länkar till föreläsningarna i programmet nedan.

Observera att det kan förekomma förändringar i programmet. Kontrollera på webbsidan om någon förändring har skett.

Psykiatriveckan arrangeras av de tre vuxenpsykiatriska klinikerna och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Region Jönköpings län, kommunerna på Höglandet, patient- och brukarorganisationer, Jönköping University, Studieförbundet Vuxenskolan och Sensus samt Höglandets Samordningsförbund.

Må bra-aktiviteter

Under psykiatriveckan 2022 finns möjlighet att prova på workshops på flera orter i länet, aktiviteter som kan ge hälsa för själen. Här finns en sammanställning över de aktiviteter som erbjuds (word-fil, 31 kB). Föranmälan krävs.

Varmt välkommen att ta del av den kunskap och de erfarenheter som erbjuds under Psykiatriveckan!

Program

Klicka på boxarna nedan för att fälla ut och se programmet för respektive dag.

TidRubrikBeskrivningFöreläsareLänk till föreläsning
09.00-09.30Öppning och inledning av Psykiatriveckan Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län 
09.30-12.00Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ADHD och Aspergers syndrom - orsak, konsekvens och behandlingOm du vill veta mer om orsak, konsekvens och behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är detta en föreläsning för dig. Sandra är överläkare i psykiatri vid Remiss och Bedömningsenheten, Psykiatriska kliniken HöglandetSandra Mulaomerovic

 

13.00-14.00Sömn – vad kan jag göra för att sova bättre?En föreläsning om sömnbesvär som är ett vanligt problem, en av de vanligaste orsakerna till att människor söker hjälp på vårdcentraler. Det finns en djungel vad gäller tips och råd kring hur man ska göra för att sova bättre. Eva-Marie berättar om sin syn på sömnproblem och förmedlar råd och tips att använda sig av.
Eva-Marie Karlsson, är kurator och KBT-terapeut på Bra Liv vårdcentral i Sävsjö.
Eva-Marie Karlsson

 

14.00-15.00YogaVideovägledning, kunskap och inspiration för dig som vill pröva på ett lugnt yogapass.Anette Forsander

 

15.00-15.45Ångestskola- förstå och hantera ångestÅngestsskolan syftar till att öka din kunskap om diagnosen, orsaker och symtom. Råd ges om hur du kan förutse och hantera din ångest i olika situationer.Tonje Frankenius Kjell, legitimerad hälso- sjukvårdskurator och arbetar inom psykiatrisk slutenvård

 

16.00-17.00Fysisk aktivitet och psykisk hälsaFöreläsning om fysisk aktivitet och dess effekter på vår psykiska och sociala hälsa. Vad händer egentligen i kroppen när vi tränar? Varför är det så viktigt att vi är aktiva och rör på oss för att vi ska må bra?Benjamin Weinéus, fysioterapeut på Sävsjö vårdcentral och ägare av krafthälsan gym i Sävsjö

 

17.00-18.00Att kunna prioritera sig själv som anhörigSamtal kring anhörigas perspektiv och dess hälsa
Hur kan man som anhörig till någon med psykisk ohälsa få en bra balans med sin egen återhämtning. Vi lyfter anhörigskapet, ger tips om återhämtning samt inblickar i hur det kan vara i olika situationer av anhörigskapet. Får man säga nej? Hur egoistisk får man vara?
Finns det tabubelagda ämnen kring anhörigskap? Det och mera lyfts fram i samtal mellan anhörig och profession.
Ulrica Helgesson

 

18.00-18.15Att vara närstående till någon med beroende

Presentation av magisteruppsats som lyfter viktiga områden såsom  utmaningar för närstående och hur vi i vården kan bli bättre på att stötta närstående.

Anna Gradin, sjuksköterska vid Psykiatriska kliniken, Eksjö 

 

TidRubrikBeskrivningFöreläsareLänk till föreläsning
08.00-09.00LPT lagstiftningen, vårdintygsutfärdande och polishandräckning

Föreläsningen handlar om:

  • Grunder till vårdintyg enl. § 3 LPT
  • Vilka olika vårdintyg som finns (§ 4 LPT, § 5 LRV samt § 11 LPT)
  • Krav på personlig undersökning och vilka krav på själva intyget som finns.
  • Hur lång giltighetstid ett vårdintyg har.
  • Polishandräckning enl. § 47 LPT

Föreläsningen riktar sig till personal.

Robin Kihlbaum, chefsöverläkare, Psykiatriska kliniken Höglandet 
09.00-10.00Lex Maria och suicid – hur kan vården bli bättre på att hjälpa suicidnära patienter?Presentation av aktuell avhandling kring utredningar av suicid som vårdskada. För yrkesverksamma.Elin Fröding, chefläkare och forskare 
10.00-12.00Suicidriskbedömning i teori och praktikFörsta delen innehåller presentation av fördjupningsarbeten inom suicidologi, andra delen praktisk suicidriskbedömning. För yrkesverksamma. Elin Fröding chefläkare och forskare, Karin Lundberg Olsson överläkare i psykiatri och Erik Ljunggren, ST läkare inom allmänmedicin. 
13.00-14.00Suicid- en psykologisk olycka?Idag är alla viktiga aktörer överens om att vi behöver förändra vårt sätt att se på självmord, och betrakta det som psykologiska olyckor, som precis som andra olyckor föregås av händelseförlopp och är möjliga att förebygga.
Vilken betydelse har det synsättet för kommuners och arbetsgivares ansvar att jobba förebyggande? Vad säger lagen? Hur kan vi som medmänniskor, vänner, kollegor och anhöriga tänka?
Och inte minst, kan just DU göra skillnad?
Morgan Miledahl, folkhälsosamordnare/insatsledare Höglandets räddningstjänstförbund 

14.00-14.40

Peer-support - en ny yrkesroll inom psykiatrinEn Peer support innebär att en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa arbetar professionellt inom vård och omsorg för att stödja patienter/brukare i deras återhämtningsprocess. I den här föreläsningen får du veta mer om hur det är att arbeta som Peer support.Markus Högberg, Peer-support, Region Jönköpings län 
14.40-15.30Recovery College – lära tillsammans för att stödja återhämtningRecovery College erbjuder kurser inom området psykisk hälsa. Kurserna skapas och leds av personer med egen erfarenhet tillsammans med yrkesverksamma inom psykiatri. Kurser finns över hela länet och alla är välkomna att delta, både privatpersoner och yrkesverksamma. Lyssna till två av våra samordnare när de samtalar om Recovery College och på vilket sätt kurserna kan bidra till att stödja återhämtning – stärka hopp, egenmakt och möjligheter. Under denna timme får du även ta del av tankar (små filmklipp) från såväl deltagare som kursledare. Mia Nordlund och Nadia Melkstam – samordnare Recovery College Jönköpings län 
15.30-16.30Välkommen till mitt möte – Huvudpersonen i centrum vid SIP och andra samverkansmötenSIP – samordnad individuell plan – är en mötesform för att region, kommun och andra myndigheter ska samverka tillsammans kring en person.
Ibland blir mötet någon annans än huvudpersonens.
Hur kan man skapa mer delaktighet för huvudpersonen i mötet och uppmuntra dialog mellan det privata och professionella nätverket för att tillsammans stötta till förändring.
Anna Olaison, arbetsterapeut med inriktning mot nätverksarbete inom socialt arbete, Aneby kommun
Eva Hertzman, Samverkanskoordinator kommunområde Aneby
 
16.30-17.00Självvald inläggning (SI), en ny omvårdnadsintervention i Region Jönköpings län.

Föreläsning om bakgrunden till självvald inläggning, vad tidigare forskning visar samt planerad forskning. 

Sandra Strömberg, specialistsjuksköterska, avdelning F, Länssjukhuset Ryhov 
17.00-17.30Välfärdsguiden

Välfärdsguiden hjälper dig att hitta rätt i välfärdssystemet och är ett stöd för att underlätta vägen mot självständighet, egen försörjning, god hälsa och balans i livet.
Det svenska välfärdssystemet är utvecklat för att ge dig det stöd du behöver. Information och stöd kommer från många olika håll vilket kan göra det svårt att hitta rätt. Därför är vi igång med att bygga Välfärdsguiden som guidar dig genom systemet och hjälper dig att komma fram till rätt stöd. I Välfärdsguiden kommer du kunna hitta insatser där du bor som är anpassade efter dina behov.

Representanter från samordningsförbundet 
18.30-19.30När livet vänder – kris och utvecklingAlla har vi olika kriser i vårt liv. Olika kriser, krisernas förlopp och när behöver jag ta hjälp.
Vad händer/Hur gör jag/vart vänder jag mig? En kris kan innebära att bli uppsagd, skilsmässa, dödsfall eller ett trauma. Alla kriser är inte dåliga, det kan bli ngt bra av det som utvecklar dig.
Marie Davidsson, beteendevetare och KBT-terapeut 

Alla föreläsningar under onsdagen kommer från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och fokuserar på barn och unga.

TidRubrikBeskrivningFöreläsareLänk till föreläsning
09.00-10.00Självskadebeteende, vad är det, varför gör personer det och hur bemöter jag?Självskadebeteende är laddat och svårt både för den som är drabbad, anhöriga och andra runtomkring. Föreläsningen förklarar vad som kan ligga bakom självskadebeteende och på vilket sätt personerna som finns i nätverket kan vara till hjälp och ge stöd.Inger Myrlander och Erika Hedlund 
10.00-11.05Autism hos barn och ungaAtt vara unik. Autism hos barn och unga och dess utmaningar beskrivs inom socialt samspel, verbal kommunikation och relationer.Helen Kindvall och Karin Osiak 
11.05-12.15Barns hjärnor och strategier när känslor blir för starkaBarn uttrycker känslor och förstår sin omvärld utifrån deras kognitiva förmåga. Vi behöver förstår hjärnans utveckling för att veta vilka strategier vi kan använda oss av att reglera känslor som blir starka. Är det farligt med starka känslor och vad gör jag när allt skiter sig?Karin Elardt 
13.00-15.30

Tema trauma:

  1. Trauma - när räcker omsorg och när krävs terapi?
  2. Traumamedveten omsorg
Vad innebär ett trauma? Vilken typ av omsorg behövs vid trauma för att ge en chans till läkning? När räcker inte omsorgen till och behov av terapi uppstår?

Anna Jonsson, Sven Kindvall och Helen Kindvall

 
15.30-16.30SömnskolaHur mycket behöver barn och ungdomar sova egentligen? Vad inkräktar och riskerar att förstöra god sömn? Hur hittar jag rutiner som främjar att jag kan sova gott?Tina Pettersson och Gunilla Ågren 

TidRubrikBeskrivningFöreläsareLänk till föreläsning
08.30-09.00Hur arbetar specilistpsykatrin i vårt län för att vården ska vara jämlik och kunskapksbaserad?Under torsdagen kommer flera av specialistpsykiatrins kliniska programområden (KPO) föreläsa om ett ämne som berör deras respektive område. Åsa Melkersson är utvecklingsledare inom specialistpsykiatrin, Region Jönköpings län och kommer att berätta om vad KPO är och varför de finns.Åsa Melkersson, utvecklingsledareSe föreläsningen i efterhand (Extern länk)
09.00-10.00KPO - Neurpsykiatri: Utredning och insatser ur ett livsperspektiv vid NeuropsykiatriBeskrivning kommer inom kort.Elisabeth Palm, kurator och psykoterapeut Psykiatriska kliniken Värnamo och Cecilia Sandberg Manaia, kurator Barn och ungdomspsykiatrin VärnamoSe föreläsningen i efterhand (Extern länk)
10.00-11.00KPO - Affektiva störningar: Patienters väg genom psykiatrin - KURAKURA står för Kartlägg, Utbilda, Rehabilitera och Avsluta och är den flödesbeskrivning som visar på patientens väg genom psykiatrin. Beskrivningen är framtagen av KPO )Kliniskt programområde) Ångest och Depression. Under denna föreläsning får du ta del av tankarna bakom KURA och hur den praktiskt kan användas. Du får även träffa Annelie som är peer (person med egen erfarenhet som resurs) i detta KPO och ta del av hennes historia.Annelie Hentziger, Peer, och Matilda Öien 
11.00-12.00KPO - Ätstörningar: Ätstörningar, att ha problem med maten och vikten

Alldeles för många i Sverige lider av någon form av ätstörning. De flesta lider i tysthet utan att söka vård. Det är ofta förknippat med mycket skam och skuld. Ätstörningar drabbar framförallt unga kvinnor men blir även vanligare bland män och medelålders kvinnor.

Föreläsningen ger en introduktion kring vad ätstörning är och vad det finns för hjälp att få.

Ingrid Svahnström. Sjuksköterska och psykoterapeut KBT. Har lång erfarenhet av att jobba med personer med denna problematik.

Peer: Bella Sundqvist pratar kring egen erfarenhet av ätstörningsproblematik.
 
13.00-15.00KPO - Trauma: Trauma genom livetSamtal utifrån livsberättelse från personer med egen erfarenhet om hur trauma kan påverka en person genom livet i kronologisk ordning. Information om trauma, symtom och behandling samt differentialdiagnostiska tankar.

Eva Starby och Anita Rembsgård

Peer: Anna-Karin Rigar, specialistsjuksköterska psykiatri med egen erfarenhet av komplex PTSD.

 
15.00-16.00KPO - Personlighetsstörningar (inkl. självskada): Familjeband - En utbildning för anhöriga!Familjeband riktar sig till dig som har en närstående som hamnar i svårigheter att hantera sina känslor, där det ofta blir kaos i relationer.
Detta får ofta som följd att personen hamnar i olika destruktiva beteenden så som att självskada och/eller har en ständig närvaro av suicidtankar. Som anhörig är det en utmaning att hantera den egna rädslan och oron som uppkommer när man behöver bevittna sin närståendes kamp mot förbättrat mående
Föreläsningen erbjuder en kort introduktion till utbildningens olika delar för att ge dig en möjlighet att ta ställning till om familjeband kan hjälpa dig!
Carolina Wihrén Andersson, Beteendevetare och Leg Psykoterapeut 
16.00-17.00KPO Psykos: Att leva livet med psykossjukdomEn paneldiskussion mellan peer Nik Bungum och ST-läkare Olof Askfelt. Samtalet utgår från Niks erfarenheter av att insjukna i psykos, hamna inom slutenvården/öppenvården och vikten av att hitta meningsfullhet i livet.Nik Bungum, Peer och Olof Askfelt, ST-läkare 

TidRubrikBeskrivningFöreläsareLänk till föreläsning
09.00-10.30Vägen tillbakaLinus var en av landets mest lovande höjdhoppare. Han älskade att pressa sig till max, han reste jorden runt och tävlade inför tusentals hejande åskådare, samtidigt som prishyllan fylldes allt mer. Men framgången hade en baksida.
Under denna Linus Thörnblad föreläsning får du ta del av en gripande historia om hur det är att leva under ständig press att leverera resultat i världsklass, att hålla skenet uppe när man mår dåligt, att falla till botten och att ta sig tillbaka till livet igen.
Linus Thörnblad 
13.00-14.30Ett bipolärt hjärtaRebecka fick bipolär sjukdom vid 15 års ålder och föreläser idag öppenhjärtligt och ärligt om psykisk ohälsa. En blottande, tung, men hyllad föreläsning om bipolär sjukdom som bygger på boken med samma namn. Rebecca Anserud berättar modigt om sina erfarenheter, bjuder på sig själv och lockar publiken till både skratt och tårar.
Rebecca Anserud ansågs som ett hopplöst fall. Hon trodde livet var över och var nära att ge upp allt. Hur gjorde hon för att ta makten över sin sjukdom och välja livet?
Rebecca Anserud