Psykiatriveckan 2021

alt=""
Foto: Lotta Bynert

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa, och det finns mycket som du själv kan göra för att må bättre. Vid svårare tillstånd kan det behövas insatser av specialistpsykiatrin. Välkommen att ta del av Psykiatriveckans föreläsningar som handlar om psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Psykiatriveckans föreläsningar är öppna för alla – allmänheten, patienter, närstående och medarbetare i hälso- och sjukvård.

Både personer från hälso- och sjukvården och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa – peers – medverkar i föreläsningarna.

Ta del av föreläsningarna via länk

Du som vill ta del av föreläsningarna använder din dator, mobiltelefon eller suftplatta. Länkarna till livestreamingen publiceras i anslutning till varje enskild föreläsning. Du behöver ingen särskild inloggning för att titta på föreläsningarna. Du behöver inte heller anmäla dig i förväg.

Titta på föreläsningarna i efterhand

De föreläsningar som livestreamas kommer du också att kunna titta på i efterhand, när som helst, i 14 dagar efter respektive föreläsning. Du kommer att hitta länkar till föreläsningarna i programmet nedan.

Observera att det kan förekomma förändringar i programmet. Kontrollera på webbsidan om någon förändring har skett.

Psykiatriveckan arrangeras av Region Jönköpings län i samarbete med flera av länets kommuner, patient- och brukarorganisationer, församlingar, studieförbunden Sensus och Vuxenskolan samt Höglandets Samordningsförbund.

Varmt välkommen att ta del av den kunskap och de erfarenheter som erbjuds under Psykiatriveckan!

Program Psykiatriveckan 2021

Måndag 15 november 

 
Tid Föreläsare Programpunkt och länk
09:00-09:30 Micael Edblom, sjukvårdsdirektör, psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Mia Frisk, ordförande regionstyrelsen

Rachel De Basso,
ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård

Öppning och inledning av Psykiatriveckan

 

09:30-12:00

Sandra Mulaomerovic
Överläkare psykiatri
vid Remiss och bedömningsenheten, Psykiatriska kliniken Eksjö, bland annat specialiserad inom utrednings och bedömningsarbete.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ADHD och Aspergers syndrom - orsak, konsekvens och behandling 

Om du vill veta mer om orsak, konsekvens och behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är detta en föreläsning för dig.

09:30-12:00 Mariana Bood Lönnqvist, skötare på Psykiatriska kliniken Värnamo, med vidareutbildning i neuropsykiatri.

Sven Kronberg, leg. psykolog på Psykiatriska kliniken Värnamo.

Linn Suddergaard, leg. Arbetsterapeut Rehabiliteringscentrum Värnamo.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och behandling

Du kommer att få veta mer om:

• Vanliga symtom vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

• Att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning- stöd och anpassning, behandling och bemötande

13:00-16:00 Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykisk hälsa på SKR samt överläkare och specialist i psykiatri.

Psykisk ohälsa i covid-pandemins spår

Mångas liv har påverkats av pandemin.

Vad har det fått för följder för den psykiska hälsan och vad får det för konsekvenser i samhället?

Hur tar vi vara på lärdomarna och hur rustar oss bättre för framtiden?

Tisdag 16 november 

 
Tid Föreläsare Programpunkt och länk
08:30-09:30 Elin Fröding,
chefläkare, forskare,
Psykiatriska kliniken, 
Eksjö

Lex Maria och suicid – hur kan vården bli bättre på att hjälpa suicidnära patienter?

Under föreläsningen presenteras forskningsstudier som kartlagt resultaten av vårdens utredningar efter suicid.

09:40-10:40 Karl Hedman, lektor på Avdelningen för socialt arbete vid Hälsohögskolan

Suicidpreventivt arbete i Region Jönköpings län

Föreläsningen handlar om Jönköpings-modellen som innebär att räddningstjänstens roll i det suicid-preventiva arbetet breddas, från att enbart rycka ut vid akuta suicidlarm, till att ha ett samordnings-ansvar för det fortlöpande suicidpreventiva arbetet.

Modellen innebär även en bred samverkan mellan olika aktörer såsom polis, hälso- och sjukvård, socialtjänst och ideell sektor, där räddningstjänsten samordnar arbetet.

10:50- 12:10   Anders Håkansson

Spelberoende som orsak till suicid och suicidnära beteende.

Spel om pengar är ett av de beroendetillstånd som hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ansvar för att identifiera och behandla.

Spelberoende innebär en ökad risk för suicidförsök och suicid, vilket bl a har visats i de senaste årens forskning i Sverige på spelberoende.

Anders Håkanssons föreläsning belyser detta, och ger samtidigt också information om hur vi kan jobba medvetet med både beroende-behandling, hopp och en väg vidare till ett liv som spelfri.

13:00-15:00 Niklas Ekdahl

Att dö och komma tillbaka

Journalisten Niklas Ekdal, född i Sävsjö, har bland annat varit politisk redaktör på Expressen och Dagens Nyheter samt programledare i SVT.

Efter en olycka 2011 drabbades han av djup depression som ledde till ett självmords-försök.

Om vägen tillbaka skrev han boken "Hur jag dog", som sålt i stora upplagor och bland annat ledde till att han blev hedersdoktor vid Linköpings Universitet.

15:00-16:30  Ingrid Lindholm arbetar som möjliggörare/
praktiker på Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Vem hjälper den som hjälper?

En föreläsning som ger olika perspektiv på anhörigstöd och belyser vikten av att som anhörig ta hand om sig själv för att orka stötta andra Att vara nära en person som mår psykiskt dåligt innebär ofta många känslor och en merbelastning för den som är anhörig/
närstående.

Studier har visat att många anhöriga riskerar att själva drabbas av egen psykisk ohälsa. Hur kan den som hjälper få stöd på bästa sätt?

17:15-18:00   Tessan Jigfjord från Missing People samt Petter, anhörig Tillsammans gör vi skillnad

Föreläsning med fokus på ärenden som rör psykisk ohälsa.

Tessan kommer att berätta om Missing Peoples verksamhet och om hur de arbetar med ärenden som gäller försvunna personer. Hur man stöttar anhöriga och hur man tar hand om de sökare som deltagit vid psykiskt jobbiga sökinsatser.

Petter, är en av alla de anhöriga Missing People fått lära känna. Petter kommer berätta l om sin kontakt med Missing People och om hur det är att vara anhörig i en svår situation, då en nära anhörig försvinner.

Onsdag 17 november 

 
Tid Föreläsare Programpunkt och länk
10:10-11:10 Personal från barn- och ungdomshälsan

Vad är barn- och ungdomshälsa?

Föreläsningen handlar om vilken hjälp man kan få hos barn- och ungdomshälsan. Hur personalen arbetar och vad man kan förvänta sig. 

10:00-11:20 Personal från barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Basnivå/vad behövs för att inte BUP ska behövas?   

11:00- 12:00 Samtalsledare Madeleine Sjöstrand och Cecilia Nelson 11-kaffe tillsammans via nätet


Saker som får mig att må bra! Du hänger väl på? Vi fikar tillsammans.

I dessa tider är vi många som upplever ensamhet, isolering och begränsningar i våra liv. Då blir det extra viktigt att få samtala med andra. Vi vill bjuda in dig till en social gemenskap, för att kunna stötta och lyfta varandra under den här tiden.

Detta gör vi genom en samtalsgrupp via nätet. Anmäl dig och få en länk via mail som du bara klickar på. Via den länken möts vi och kan även se varandra om man har kamera på. Det går bra att använda sig av mobil och platta.

För deltagande ring:
Madeleine, 0704- 313918
Cecilia, 072-0796825

11:20-12:20 Erika Hedlund, PTP-Psykolog, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Twice Exceptional

När man är extra unik på två sätt. Riktigt ovanligt goda förmågor men också omfattande svårigheter. De dubbelt särskilda barnen/ungdomarna.

11:20-12:20 Personal från barn- och ungdomshälsan

Varför har vi känslor?

Varför finns känslor, hur kan man bemöta samt förhålla sig till känslor på ett emotionellt kompetenet sätt? Främst i relation till sina barn/ungdomar, men även generellt. 

13:00-
14:30
Helén Kindvall, kurator, barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen
Anders Hermansson, skolpsykolog, barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen
Autism hos barn och unga

 

Att vara unik. Autism hos barn och unga och dess utmaningar beskrivs inom socialt samspel, verbal kommunikation och relationer.

13:00-14:00 Sofie Alzen och Mirjam Lycken,
barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Jönköping

Oro, ångest hos barn och unga

Det är normalt att känna oro, men bra oro kan utvecklas till sjuklig ångest. Lugnande strategier kan få motsatt effekt!

Psykopedagogisk behandling går ut på att ge ökad kunskap,
identifiera resurser och utmaningar, stabilisera vardagen, och att öva på att hantera ångest utan att förstärka den.

14:00-15:00 Anitha Leidefors

Naturens kraft för en bättre psykisk hälsa

Mitt i naturen hittar jag min återhämtning och där får min själ grönska.

Möt Anitha Leidefors och hör hennes resa mot psykisk och fysisk återhämtning.

Emma Croona, anhörigkonsulent Vetlanda kommun och Madeleine Sjöstrand, verksamhetsutvecklare
Studieförbundet Vuxenskolan samtalar med Anitha om de tuffa åren och om hennes resa till att kunna må bra.

15:00-17:00 Karin Elardt,
psykolog, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

ADD/ADHD hos barn och unga

Karin Elardt arbetar på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen.

Vad är ADD/ADHD och hur vanligt är det hos barn och unga? Vanliga svårigheter vid ADHD.

Hur bemöter/behandlar man dessa?

Torsdag 18 november

 
Tid Föreläsare Programpunkt och länk
09:00-10:00 Ola Jacobsson
Specialistläkare i Vuxenpsykiatri och psykiatrins representant i Läkemedelskommittén.

Varför valde läkaren just den medicinen?

Ibland kan det framstå som lite oklart varför läkaren rekommenderar en viss medicin.

Ola förklarar några av de faktorer (diagnos, symptom, genetik, effekt/biverkningar av tidigare läkemedel, vetenskapliga studier och "beprövad erfarenhet") som ofta spelar roll vid val av psykofarmaka.

09:30-11:00 Mats Borell,
legitimerad psykolog, förläggare

Jag är inte sjuk och behöver ingen hjälp.

Många personer med allvarlig psykisk ohälsa har bristande insikt i den egna sjukdomen och tror att den uppkommer och försvinner. Bristen på insikt leder till minskad följsamhet till behandling och att den långsiktiga prognosen förvärras av återkommande sjukdomsskov och försenade insatser.

Xavier Amador är en internationellt ledande forskare inom psykosområdet, hans forskning kring bristande insikt inspirerades av hans försök att hjälpa sin bror Henry som utvecklat schizofreni att acceptera behandling. Tillsammans med Aaron Beck utvecklade Amador LEAP som är en metodik att möta brukarens föreställningar som de är och inte som hjälparen vill att de ska vara.

Mats Borell presenterar en ny förståelse av bristande insikt, hur den uppstår och vidmakthålls, samt även hur vi kan samarbeta med brukare i behov av långsiktiga insatser.

11:10-12:10 Matilda Öien, leg fysioterapeut,
allmän psykiatriska öppenvården (team 3-4).
Klinisk programområdes-ledare för affektiva störningar samt ångestsyndrom.

Johanna Mosell, leg fysioterapeut, Psykiatriska Rehabiliteringsenheten

Kroppsbaserad behandling inom psykiatrin – fysioterapi/sjukgymnastik

Vid psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd förekommer ofta olika former av psykomotorisk påverkan.

Vanligt förekommande stressreaktioner samt störd kropps- och självuppfattning, kraftlöshet och olika rörelsesvårigheter.

Fysioterapeuter inom specialistpsykiatrin arbetar med kroppsbaserade metoder för att påverka mekanismer i såväl hjärnan som resten av kroppen. Den fysioterapeutiska behandlingen skapar en möjlighet för individen att utveckla en ökad tillit till sin kropp och en förståelse för samspelet mellan kropp, känsla och tanke.

Behandlingen strävar mot att individen ska öka sin förmåga att reglera detta samspel själv. Välkommen att höra mer kring hur sambanden hänger ihop och hur vi som fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar med kroppsbaserade metoder.

14:10- 15:10 Tatiana Ivanova, kurator på familjecentralen Rosenlund.

Ulrika Nilsson, barnmorska på Kvinnohälsovården Rosenlund

Psykisk ohälsa blivande/ nya mammor

Hur stöttar och förebygger familjecentralen psykisk ohälsa hos blivande mammor och gravida.

15:20- 16:20 Katarina Johansson samordnare BIP nätverket

Barn som anhöriga

Att växa upp med förälder som har psykisk sjukdom. Vilket stöd finns och vad har man som barn rätt till?

13.00-16.00 Stefan Boström

Legitimerad psykolog och medlem i Nätverket lågaffektiva psykologer. Han arbetar med utbildning, handledning och verksamhetsstöd i både i Uppsala kommun och i privat regi.

Lågaffektivt bemötande


Det lågaffektiva förhållningssättet tar sin utgångspunkt i att människor med utmanande beteende ofta har svårigheter att reglera sin affekt.

Förhållningssättet handlar om hur vi professionella, genom att ändra på vårt sätt att vara, kan hjälpa personer med utmanande beteende till ett bättre liv.

Föreläsningen ger publiken en förståelse för det lågaffektiva förhållningssättets grundläggande principer och hur man kan arbeta efter dessa i både förebyggande arbete och i krissituationer.

Föreläsningen tar också upp hur en kan organisera för att få det lågaffektiva förhållningssättet att bli en positiv kraft i hela verksamheten på lång sikt.

Fredag 19 november

 
Tid Föreläsare Programpunkt och länk
09:00-10:30 Marie Niljung

Våga fråga. Våga lyssna. Våga agera.

Marie Niljung är bland annat föreläsare, författare, hr-konsult och social innovatör. Hon driver Livskämpar AB med fokus på psykisk livräddning och hållbar hälsa. 

En inspirationsföreläsning till livet. Att våra vara medmänniska. Hur du som medmänniska kan göra stor skillnad. 
En föreläsning som ger dig kunskap, mod och hopp.
Missa inte detta!

13.00-14.15 Föreläsare: Kliniskt programområden Trauma i Region Jönköpings län

Vi samtalar om trauma

Ett samtal om trauma ut ett hälsoperspektiv.

För dig som träffar personer som har varit med om svåra livshändelser.