Videomöte med vården: ”Ytterligare ett verktyg för kommunikation”

En manlig läkare sitter framför en dator
Christer Grännö, överläkare på mag-tarmmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, tycker att videomöte med patienterna är ett bra alternativ i vissa patientmöten. Det sparar tid, framför allt för patienten och ökar tillgängligheten, konstaterar han. Foto: Mikael Bergström

Videomöte innebär en stor tidsbesparing för patienterna, konstaterar överläkare Christer Grännö på mag-tarmmottagningen på Länssjukhuset Ryhov, som i pilotförsöket med videomöte med vården erbjuder patienterna att träffa honom genom video, istället för att behöva avsätta tid för ett fysiskt besök.

– I stället för att behöva ta ledigt från jobbet, ta sig genom trafiken i Jönköping, leta parkering och sitta i mitt väntrum, kan jag erbjuda dem ett videomöte med vården, där de bara behöver gå ifrån den stund mötet tar. För vissa patienter med svår sjukdom är det också mycket planering för att ta sig till vår mottagning. Eftersom vi båda också är på ”hemmaplan” kan mötet bli mer avslappnat, säger Christer Grännö, som varit nyfiken att testa tekniken.

Han arbetar på en av ett tiotal mottagningar vid länets tre sjukhus som deltar i ett pilotprojekt och har sedan starten genomfört drygt 40-talet videomöten.

Nio av tio patienter nöjda

– Det finns en liten tröskel i form av att ladda ner appen, och i vissa fall har det varit lite dålig uppkoppling. Men generellt har det fungerat bra och nio av tio patienter har varit positiva och kan tänka sig fler videomöte med vården, säger Christer Grännö.

Nybesök, samt de som behöver en tarmundersökning eller annan fysikalisk undersökning, har av naturliga skäl undantagits, men bland övriga återbesök har ett antal erbjudits möjligheten att testa videomöte med vården.

Mag-tarmmottagningen har cirka 1 300 – 1 400 patienter med olika inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös colit, samt leversjukdomar.

Känner många patienter väl

– De går på regelbundna kontroller och många känner jag väldigt väl. Jag vet vilka som behöver undersökas, och för vilka det handlar om att stämma av en ofta avancerad medicinering.

Eftersom en del patienter går i skolan och många är i yrkesliv, ser han en klar fördel i att byta ut det fysiska besöket mot videomöte när det passar. Det ger också möjlighet till kontakt även när patienter är bortresta.

– Detta blir flexiblare. Det finns idag privata vårdgivare som erbjuder specialistmottagning via video och samtidigt är knutna till en mottagning. Men tanke på att det finns kö till oss har vi tidigare försökt ha telefonkontakt där det passat. Men bilden i ett videomöte tillför icke verbal kommunikation och gör den mycket bättre. Så jag ser ett videomöte med vården som ett spännande mellanting mellan telefonkontakt och fysiskt möte. Vi pratar mycket om individualisering i behandlingsmål och läkemedel. Nu är det kanske dags också när det gäller kommunikation. Ytterligare ett verktyg i kommunikationslådan helt enkelt!

 

Fördel främst för patienten

Ännu så länge ser han fördelen med videomöte med vården främst ur patientsynvinkel. Avsatta tiden för ett möte, 30 minuter, är densamma vid videomöte som fysiskt besök, och ger inte någon större tidsbesparing för vården.

– Men tillgängligheten är viktig, och videomöte med vården är inte beroende av annan personal på mottagningen. Med videomöte kan man kanske ha kortare men tätare kontakt med patienter som behöver det, säger Christer Grännö.

Men det finns också möjliga nackdelar som man som behandlare måste tänka på.

”Medveten om nackdelarna”

– Det finns en liten risk att som behandlare avstå från en fysisk undersökning eftersom det inte är möjligt via video. Det gäller att vara medveten om det och vid behov kalla patienten till mottagningen. En annan nackdel är att det inte går att dela skrivbord när man till exempel sitter och diskuterar provsvar.

Pilotprojektet är slut till sommaren 2020, men Christer Grännö är så nöjd att han räknar med att fortsätta med den här mötesformen.

– Det handlar om att använda rätt kommunikationsverktyg till rätt tillfälle. Här kombinerar vi digital teknik med den viktiga personliga kontakten. Jag tror att alla kommer att använda den här tekniken framöver som ett komplement, men andelen videomöten kommer att variera mycket. Det finns specialiteter som ofta behöver ett fysiskt möte med patienten.

MIKAEL BERGSTRÖM