”Vi måste titta bredare på barnens behov”

En person står på en scen och föreläser
Marie Köhler, barnhälsoöverläkare i Region Skåne, föreläser för barnhälsovårdens medarbetare i Region Jönköpings län om avgörande faktorer för barns hälsa. Foto: Mikael Bergström
En person står på en scen och föreläserMarie Köhler, barnhälsoöverläkare i Region Skåne.

Det är en rad faktorer som påverkar barns hälsa. Många av dem påverkbara genom de strukturer vi skapar. Det konstaterar barnhälsoöverläkare Marie Köhler i Region Skåne, i en föreläsning för barnhälsovårdens medarbetare i Region Jönköpings län om ett samhällsperspektiv på barns hälsa.

– Barndomen är en viktig period i livet som får betydelse under hela livet. Därför är det en viktig tid att investera i. Vi måste titta lite bredare på barnet än vad vi traditionellt gjort. Vi måste se hur varje barn har det och hur familjens livsvillkor ser ut. Klyftorna växer i Sverige, med ökande skillnader bland annat i ekonomiska villkor och utbildningsnivå, säger Marie Köhler, som är chef för kunskapscentrum barnhälsovård och kunskapscentrum kvinnohälsovård i Region Skåne.

Hon förklarar att det handlar om att både samarbeta mer och våga fråga.

– Vi måste samverka mer, inte bara vi i hälso- och sjukvården med socialtjänst och elevhälsa, utan också med olika myndigheter. Vi måste i ett bredare perspektiv skapa goda förutsättningar för barn att röra sig, ha goda matvanor som en del av bra levnadsvanor och på så sätt förebygga ohälsa.  Vi måste också våga fråga när vi möter barnen och deras föräldrar. Frågar vi inte får vi inte veta och kan inte hjälpa. Det är tyvärr så att ohälsan tiger still, säger Marie Köhler.

Bättre på att upptäcka barn

Hon tycker samtidigt att hälso- och sjukvården idag är mycket duktigare på att upptäcka barn i riskzonen för ohälsa.

– Numera ser vi mycket bättre sådana signaler. Hälso- och sjukvården har traditionellt arbetat med att bota och lindra sjukdomar. Det tar tid att få in perspektivet att förebygga sjukdomar och främja hälsa. Men vi behöver arbeta mycket mer med det för att minska lidande och få ett bättre utgångsläge hälsoekonomiskt, säger hon.

Barnhälsovården i Sverige bedriver ett gemensamt utvecklingsarbete.

”Involvera båda föräldrarna”

– Vi vill till exempel involvera båda föräldrarna i vårt arbete. När barnet är två månader gammalt har barnhälsovården ett enskilt samtal med mamman där vi bland annat frågar om psykisk ohälsa. Ett viktigt steg framåt som vi nu diskuterar är att även inkludera pappan genom ett enskilt samtal.

Barnhälsovården har en viktig roll i att upptäcka och stötta barn med psykisk ohälsa.

”Föräldragrupper viktiga”

– Psykisk ohälsa är ett stort problem. Stress, sjukdom, missbruk eller våld i hemmet är några av de faktorer som kan leda till psykisk ohälsa hos barn, som kan börja tidigt. Blir det för många negativa faktorer orkar inte barnet längre. Här fyller till exempel föräldragrupper en stor funktion, där föräldrar får träffa andra, prata och få vänner.

Hon tror att hennes föredrag om ett samhällsperspektiv på barns hälsa har hög igenkänningsfaktor hos barnhälsovårdens medarbetare.

– Jag vill att de som lyssnar ska reflektera över hur de arbetar och hur man kan bli ännu bättre på att jobba tillsammans för barns hälsa, säger Marie Köhler, som dessutom är en av författarna bakom boken ”Leva med barn”, välkänd bland många småbarnsföräldrar.

MIKAEL BERGSTRÖM