Tredje största utbyggnadstakten av bredband i Jönköpings län

Bild på en man som håller en fiber
71 procent av hushållen i Jönköpings län har nu tillgång till fast bredband, och utbyggnadstakten i länet är tredje störst i Sverige enligt rapport från Post- och telestyrelsen. Vi har en hyfsad ökningstakt. Nu krävs en stor samverkan för resterande 30 procent, säger Ingemar Svensson, bredbandskoordinator på Region Jönköpings län. Foto: Johan W Avby

71 procent av alla hushåll i Jönköpings län har nu tillgång till fast bredband med minst 100 Mbit per sekund i hastighet. Det visar en rapport från Post- och telestyrelsen, PTS, torsdag 29 mars 2018. Jönköpings län har den tredje största utbyggnadstakten av fiber i Sverige.

Tre av fyra hushåll i Sverige, 77 procent, har nu tillgång till bredband med minst 100 Mbit/sekund i hastighet, enligt rapporten från Post- och telestyrelsen, som bygger på inrapporterad statistik 1 oktober 2017.

För Jönköpings läns del ligger andelen något lägre, 71 procent, men med en ökning på nästan 9 procentenheter jämfört med 2016.

Fiber dominerar stort som teknik för bredband och står för cirka 72 av de 77 procenten.

Tredje högsta utbyggnadstakten

– Jönköpings län har den tredje största utbyggnadstakten i Sverige, efter Blekinge län och Halland. Nationellt är det också positivt att utbyggnadstakten är stabil i stora delar av landet trots att det nu byggs mest på landsbygd där det finns färre hushåll, säger Jens Ingman, marknadsanalytiker på PTS.

I Jönköpings län pågår ett intensivt arbete på många håll för att gräva ner fiberanslutningar för bredband.

– Vi har en hyfsad ökningstakt. Den positiva trenden visar att det är konkurrens mellan aktörerna på marknaden, säger Ingemar Svensson, bredbandskoordinator på Region Jönköpings län. De resterande 30 procenten är det svåra och är en utbyggnad som kräver stor samverkan. Vi behöver få en insikt hos alla beslutsfattare om att vi behöver nå alla hushåll med erbjudande om bredband utifrån den nationella strategin. Att kunna erbjuda bredband med de kommande välfärdstjänsterna är en viktig demokratifråga.

”Snabbt internet en självklar infrastruktur”

– En snabb och stabil internetuppkoppling via fiber kommer snart vara lika självklar som annan infrastruktur som vägar, vatten och el. Allt fler produkter och tjänster blir digitala och för att ta del av den framtida servicen, bland annat inom vård och hemtjänst, kommer bredbandsuppkoppling snart att vara en förutsättning, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län.

Att det fortfarande bara är 34 procent av hushållen på landsbygden som har tillgång till fiber ser hon i sig som en utmaning, då fiber är en förutsättning för att landsbygden ska kunna utvecklas och människor och företag ska få tillgång till tjänster och service framöver, menar hon.

– Den ökning vi ser i Jönköpings län är positiv. Men regeringen har målet att hela Sverige ska vara uppkopplat 2025 då 98 procent ska ha tillgång till 1 Gbit/s hemma och på jobbet, och 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. För att lyckas med detta behöver utbyggnadstakten öka ordentligt, säger Kristina Athlei.

Aneby ökat 30 procentenheter

Variationen i Jönköpings län är stor. Från Nässjö kommun med 47 procents täckning, till Värnamo kommuns täckning på nästan 90 procent. Aneby kommun har en täckningsgrad på 64 procent, och svarar för den allra största ökningen på hela 30 procentenheter, den femte största i Sverige!

– Väldigt positivt och beror på tre faktorer: En aktiv kommunledning, avtal med marknadsaktören IP-Only samt fyra aktiva fiberföreningar, säger Ingemar Svensson.

”Lokala engagemanget är nyckeln”

Lars-Erik Fälth (C), kommunstyrelsens ordförande i Aneby, är förstås nöjd med siffrorna:

– Nyckeln till framgång är de fyra ekonomiska fiberföreningarna och det lokala engagemanget. Man måste ta tag i det för att det ska bli något, och det är alltid lättare när man gör något åt sig själv. Normalt sett byggs fiber ut där det är mest lönsamt, men vi delade in kommunen i geografiskt lämpliga områden där alla permanentboende fick erbjudande till samma pris, och tack vare täckningsgraden fick vi statligt bidrag till två av områdena, säger han.

Ralången fiber är en av föreningarna, och föreningen börjar bli klar med sin utbyggnad.

– Ja vi är stolta. Vi startade i september 2017 och har sedan tagit område för område och är nu klara förutom med Nobynäs. Vi har idag 400 anslutningar och drygt 300 medlemmar, säger Birgitta Kellner, ordförande i föreningen.

Hon förklarar att de fyra fiberföreningarna har ett samarbete, också med Aneby kommun, och att Ralången genomfört sin utbyggnad uppdelat i två områden.

”Kommande samhällstjänster viktiga”

– På landsbygden har det varit väldigt enkelt att få med sig hushållen, eftersom de vet att kopparnätet håller på att försvinna. Där har vi en anslutning på 90 procent. Alla som ansluter sig till fiber tycker att det är viktigt, med tanke på alla kommande samhällstjänster, och för alla småföretag för att kunna fungera. Dessutom blir det nya avtalet billigare.

Ambitionen är att de fyra föreningarna ska fortsätta att äga sina nät, vilket kommer att leda till ett fördjupat samarbete.

– Men det är ett stort ideellt arbete. Sedan vi för tre år sedan började gå runt till hushållen och informera har vi räknat ut att vi lagt ner 12 000 timmar. Men det är roligt, säger Birgitta Kellner.

Utbyggnaden samordnas

I sin roll som bredbandskoordinator arbetar Ingemar Svensson med att samordna det stora arbetet att bygga ut bredband.

– Vi ska verka för samarbetsvilja, konkurrensneutralitet och opartiskhet, säger han.

Det innebär bland annat samverkan med länets 13 kommuner, och de som bygger bredband på marknadsmässiga villkor, både kommunala bolag och nationella operatörer. Hela bredbandsutbyggnaden ska ske på marknadsmässiga grunder kompletterat med offentligt stöd till de mest avlägset belägna fastigheterna.

”Bredband teknikneutralt”

– Bredband är teknikneutralt, men fiber dominerar, och vi har i Jönköpings län ett antal fiberföreningar som drar ett jättelass och är helt avgörande i en del kommuner för att driva på arbetet.

Dessutom sker ett samarbete på nationell nivå med olika myndigheter och i nationellt nätverk mellan Sveriges 21 län.

– Hela mitt uppdrag bygger på att samverka så att olika aktörer pratar med varandra, säger Ingemar Svensson.

Den svenska bredbandsutbyggnaden har sin grund i bredbandsstrategi och digitaliseringsstrategi, med målsättning att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

En rad uppdrag har tillsatts

– På nationell nivå har det utifrån dessa strategier tillsatts en rad uppdrag för att effektivera olika processer, som bygglov, marktillstånd, grävtillstånd, strandskyddsdispenser och liknande. Det har också tagits fram konsumentinformation och utredning har inletts om stadsnätens roll.

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi, där representanter för myndigheter, operatörer och intresseorganisationer ingår.

– Bredbandsforum har bildat en landsbygdsgrupp som tittar på utbyggnaden på landsbygden, och en kommungrupp som ska vägleda landets kommuner i deras beslut, förklarar Ingemar Svensson som själv ingår i kommungruppen.

”Bredbandslyft” planeras

I den gruppen planeras nu ett ”bredbandslyft”, ett fördjupat stöd till kommuner att komma vidare med bredbandsutbyggnaden.

– Vi tittar på vilken situation kommunerna har och vilka strategiska val de står inför. Planeringen är  att erbjuda 5-7 kommuner detta stöd i år, totalt 30-50 kommuner fram till 2020. Men jag hoppas att vi på regional nivå ska kunna erbjuda flera av länets kommuner motsvarande stöd, säger Ingemar Svensson.

I arbetet med att formulera innehållet i ”bredbandslyftet” har Mullsjö kommun valts ut som nationell pilotkommun, där en av aktiviteterna blir en workshop i början av april.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Post- och telestyrelsen: Tre av fyra hushåll och företag har tillgång till snabbt bredband(Extern länk)

Fiberföreningar förser Vaggeryds landsbygd med snabbt nät(Extern länk)