Stöd på vägen mot svensk legitimation

Ögonläkare Zaym Albakri och apotekare Samah Alsoliman, från Syrien, ser fram emot utbildningen ”Vägen till legitimation” på Hälsohögskolan, som ska ge dem kunskap i såväl en rad olika ämnen som fördjupad språkträning.
Ögonläkare Zaym Albakri och apotekare Samah Alsoliman, från Syrien, ser fram emot utbildningen ”Vägen till legitimation” på Hälsohögskolan, som ska ge dem kunskap i såväl en rad olika ämnen som fördjupad språkträning. Foto: Mikael Bergström
Ögonläkare Zaym Albakri och apotekare Samah Alsoliman, från Syrien, ser fram emot utbildningen ”Vägen till legitimation” på Hälsohögskolan, som ska ge dem kunskap i såväl en rad olika ämnen som fördjupad språkträning. De kommer från en rad olika länder och har alla en akademisk sjukvårdsutbildning. Totalt är de ett 30-tal personer som nu ska få utbildningsstöd för att klara kunskapsprovet med målet att få svensk legitimation och sedan anställning i hälso- och sjukvården. Utbildningen ”Vägen till legitimation” har kommit till tack vare ett samarbete mellan flera aktörer. Från vänster: Carina Björk, Folkuniversitetet, Martina Hättefelt, Arbetsförmedlingen Tranås, Arbenita Krasniqi, Arbetsförmedlingen, Nässjö, Monica Alverfeldt, Arbetsförmedlingen, Jönköping, Anna Zedig, Jönköping University, Björn Vindemarker, Hälsohögskolan, Agneta Björck, projektledare och HR-konsult Region Jönköpings län samt Örjan Skogar, överläkare på Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård. Foto: Björn Vindemarker, samordnare och Torbjörn Kallin, adjunkt i socialt arbete (längst till höger) tog emot gruppen på Hälsohögskolan för att visa den utbildningsmiljö som deltagarna ska vistas i till och med februari.

Den 11 oktober startar ”Vägen till legitimation”, en hälso- och sjukvårdsutbildning med stöd i det svenska språket, för utrikesfödda med akademisk sjukvårdsutbildning. Region Jönköpings län ger i samarbete med bland annat Hälsohögskolan ett 30-tal personer stöd på vägen mot svensk legitimation.

– Detta kommer att bli väldigt bra. Jag har väntat länge på att få börja studera medicinsk svenska, säger Zaym Albakri, ögonkirurg från Syrien.

Han är utbildad i Moskva, och återvände sedan till Syrien, men hann bara jobba några månader innan han lämnade landet och via Turkiet och Grekland kom till Sverige i november 2014.

– Jag fick vänta i två år på uppehållstillstånd. Just nu arbetar jag som administratör på ett asylboende, men jag vill ju jobba som läkare, säger han.

Pluggar för kunskapsprovet

Samah Alsoliman är apotekare och kom från Syrien till Sverige för knappt två år sedan.

– Jag jobbade i två år i mitt eget apotek i Homs och undervisade också på universitetet. Nu pluggar jag för att göra det svenska kunskapsprovet om några månader. Jag har jämfört den svenska utbildningen till apotekare och tycker att mycket är likt, säger hon.

30-tal akademiker för stöttning

Zaym och Samah är två av ett 30-tal utrikesfödda akademiker med sjukvårdsutbildning, som blir den första gruppen som kommer att läsa ”Vägen till legitimation” på Hälsohögskolan i Jönköping.

Region Jönköpings län har sedan tidigare projektet ”Nyckeln till arbete” i samarbete med Arbetsförmedlingen, för att erbjuda praktikplatser inom hälso- och sjukvården. Nu skapas också en utbildning där Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård, Futurum, deltar.

– Under våren 2017 har vi sett ett behov av att ge stöttning för att nå svensk legitimation. Det var upprinnelsen till att skapa en introduktionsutbildning som också ger stöd i språket och lär ut hur svensk sjukvård fungerar, säger Agneta Björck, HR-konsult i Region Jönköpings län och projektledare.

Den 11 oktober startar utbildningen för sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, biomedicinska analytiker och apotekare från bland annat Syrien, Vitryssland, Ukraina, Eritrea, Bosnien och Afghanistan.

Utbildning i tre områden

Utbildningen sker i form av föreläsningar och seminarier, och är uppdelad i tre områden; etik och bemötande, samhälle och välfärd samt medicinskt paket.

En rad ämnen tas upp, som lagar och skyldigheter, mänskliga rättigheter och bemötandefrågor ur såväl anhörig- som brukarperspektiv. Andra områden är svenskt styrelseskick, organisation och välfärd.

Den medicinska delen tar upp tre områden där bedömningen är att det skiljer mest mellan Sverige och de aktuella länderna i synen på behandling. Här är det då fokus på hjärt- kärlsjukdom, diabetesprevention samt infektioner och vårdhygien.

”Skräddarsydda föreläsningar”

– Detta är föreläsningar och seminarier som är skräddarsydda för att belysa hur det ser ut i Sverige. Jag tror att vi har fått till ett bra helhetskoncept, säger Björn Vindemarker, samordnare för uppdragsutbildningar på Hälsohögskolan.

Jönköping University ska också hjälpa till med vägledning under utbildningen som pågår fram till och med februari 2018.

– Jag kommer att träffa deltagarna tre gånger under tiden, där vi bland annat går igenom hur det går och vad som behövs efter utbildningen, säger Anna Zedig, vägledare på Jönköping University.

Undervisning i svenska ingår

Även Folkuniversitetet är en samarbetspartner. I anslutning till utbildningen på Hälsohögskolan kommer Folkuniversitet att erbjuda fördjupad undervisning i svenska.

– Vi kommer bland annat att ha workshops där vi går igenom materialet från undervisningen så att deltagarna lättare förstår innehållet. Vi kommer också att hjälpa till med övningsuppgifter inför deras kunskapsprov, säger Carina Björk på Folkuniversitet.

Legitimation och anställning är målet

Tanken är att ”Vägen till legitimation” ska ge deltagarna det stöd de behöver för att klara av kompletterande utbildningar som kan vara nödvändiga, med målet att klara Socialstyrelsens kunskapsprov.

– Vi vill ju att deltagarna ska få svensk legitimation så att de kan börja arbeta i sina yrken – allra helst i Region Jönköpings län, säger Agneta Björck.

MIKAEL BERGSTRÖM