Sörängen – en folkhögskola med kulturprofil

Dags för bildanalys! Läraren Carl Gustavsson går igenom ett material tillsammans med elever på estetlinjen på Sörängens folkhögskola, en linje som vänder sig till dem som söker grundläggande kunskaper i bild och form och som vill fördjupa sitt eget skapande.
Dags för bildanalys! Läraren Carl Gustavsson går igenom ett material tillsammans med elever på estetlinjen på Sörängens folkhögskola, en linje som vänder sig till dem som söker grundläggande kunskaper i bild och form och som vill fördjupa sitt eget skapande. Foto: Johan W Avby
Dags för bildanalys! Läraren Carl Gustavsson går igenom ett material tillsammans med elever på estetlinjen på Sörängens folkhögskola, en linje som vänder sig till dem som söker grundläggande kunskaper i bild och form och som vill fördjupa sitt eget skapande. Animationslinjen på Sörängens Folkhögskola ger grundläggande kunskaper i animation - rörelsens konst. Det sker genom studier av rörelsen och dess betydelse för att levandegöra teckningar och döda ting. Läraren Pär Berg riggar kameran för en övning. Keramiklinjen på Sörängens Folkhögskola lär bland annat ut drejning och andra sätt att formge lera. I kursen ingår också kroki, skulptur, skissteknik, foto och konsthistoria.

I över 40 år har Sörängens folkhögskola i Nässjö haft en tydlig kulturprofil. Men dagens folkhögskola utvecklar också distansutbildningar och ger till exempel utlandsrekryterade läkare utbildning i ”sjukvårdssvenska”.

De cirka 160 deltagarna läser linjer för keramik, animation, författande och foto, men också allmän linje. Dessutom driver skolan tillsammans med Ädelfors Folkhögskola även filialen Jönköpings Folkhögskola, med 40 deltagare vardera på allmän linje.

– Ungefär 40 procent av våra deltagare läser allmän linje, övriga är fördelat på de övriga linjerna, säger rektor Henrik Bjarnbäck.

I utbudet ingår också en skrivarlinje på distans. Från januari 2017 även en fotolinje på distans.

– Vi har fått ett minskat sökintresse för den platsförlagda fotoutbildningen. Däremot finns det ett stort intresse för fotolinje på distans, en utbildning på halvfart, och lärarresurserna har vi.

Ny satsning på utlandsrekryterade

Till folkhögskolans senaste satsning hör ett ”snabbspår i svenska” för akademiker. Tillsammans med Värnamo folkhögskola har man tagit över den utbildning i ”sjukvårdssvenska” på sju veckor som utlandsutbildade läkare och tandläkare tidigare fått från en extern utbildare.

Deltagarna har då en fast tjänst inom Region Jönköpings län, och varvar arbete med svenskastudier.

– Detta är en gemensam satsning som förhoppningsvis kan bli permanent, och ett sätt för oss att bidra till mer än vår kärnverksamhet, säger Henrik Bjarnbäck.

Startade 1876

Sörängens folkhögskola har sina rötter i Jönköpings läns folkhögskola som grundades i Värnamo 1876, vilket gör den till en av landets äldsta. När Landstinget valde att låta folkhögskolan bli ambulerande och först flytta till Tranås och sedan Nässjö, valde folkhögskoleföreningen i Värnamo att driva vidare delar i egen regi under nästan 40 år innan Landstinget på nytt blev huvudman för dagens Värnamo Folkhögskola.

Dagens Sörängens folkhögskola kom att få nuvarande placering 1915, sedan Landstinget fått mark att bygga på och fastnat för områdets imponerande ek!

– Från början var vi en bondeskola med vinterkurs för pojkar och sommarkurs för flickor. Förutom ämnen som matte och svenska var det lantbruksinriktning för pojkarna och mer husmorsskola för flickorna.

Kulturprofil sedan 1975

Sedan 1975 har Sörängen en stark kulturprofil. Den första breda estetiska profilen har sedan fått avknoppning i en rad olika ämnen.

– Skolan har alltid haft en mycket stark koppling till författande –till prosa och poesi, säger Henrik Bjarnbäck.

Att läsa en estetisk linje på folkhögskola kan vara en förberedelse för högre konstnärlig utbildning.

– Men det är också en möjlighet att utveckla sitt intresse och sin förmåga. Det är något som man har med sig hela livet, som berikar ens liv och som man inte kan läsa i någon annan form, säger Henrik Bjarnbäck.

”Viktigt med fritt kulturutövande”

Därför är han positiv till utredningsförslag att återinföra estetiska ämnen på gymnasiet.

– Man kan förklara saker på annat sätt genom kulturella uttryck. I en demokrati är det viktigt med ett fritt kulturutövande. 

Den allmänna kursen är också en stor verksamhet, dit deltagare söker som av olika skäl haft problem i tidigare studier, eller inte läst ”rätt” ämnen som ger behörighet till högre studier. Även i den allmänna kursen finns det regelbundna kulturinslag.

– Vi kan också erbjuda ett naturvetenskapligt basår, som skapar särskild behörighet till högre studier.

Som deltagare på en estetlinje läser man kanske för sitt nöjes skull, eller som förberedelse för fortsatta studier, medan de som väljer naturvetenskapligt basår har starkt fokus på att läsa upp sin behörighet inför akademiska studier.

Räknar deltagarveckor

Landets folkhögskolor får ersättning från staten i för antalet deltagarveckor, i Sörängens fall 5 700 deltagarveckor, och extra deltagarveckor som regionen betalar, totalt 6 100 deltagarveckor.

– Varje deltagare innebär 39 deltagarveckor. Vi behöver alltid ligga lite över, för att inte riskera att mista några veckor.

Så verksamheten kan inte växa deltagarmässigt utan vidare. Däremot samarbetar folkhögskolorna med Arbetsförmedlingen för att skapa olika utbildningar utifrån regeringens direktiv.

Samarbete med Arbetsförmedlingen

Ett exempel är studiemotiverande folkhögskolekurs på tre månader, som vänder sig både till nyanlända och andra som inte har fullgjort gymnasiet och som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Här får de möjlighet att prova på folkhögskoleutbildning.

– Vi ser att man även till okvalificerade arbeten i princip behöver ha en fullgjord gymnasieutbildning.

Folkhögskolorna i Region Jönköpings län kan dessutom locka med en studieform som tilltalar många.

– Ett mycket trevligt sätt att studera. Det är familjärt fast man inte är hemma. Vi har också ett internat med 70 platser. Bor man här får man viss service, men får även ta ansvar själv, säger Henrik Bjarnbäck.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:
Sörängens folkhögskola(Extern länk)

 Följ Sörängens folkhögskola på Facebook(Extern länk)