Smart Housing Småland skapar moderna trähus

Innovativa flervåningshus i trä och intelligenta glasprodukter är det övergripande målet med Smart Housing Småland, SHS. En småländsk innovationsmiljö som 2013 vann statliga Vinnovas tävling ”Vinnväxt”, och beviljades finansiering på femtio miljoner kronor över tio år.

– De nya husen på Kungsängen i Jönköping är ett bra exempel på modern träbyggnadsteknik, och det första exemplet på höga hus i trä i Jönköping sedan 1880-talet. Det är moderna flerbostadshus tillverkade i massivträteknik, säger Mikael Pekkari, samordnare för branschprogrammet Träregion Småland, och en av initiativtagarna till Smart Housing Småland.

Men det finns exempel på betydligt högre bostadshus i trä. I norska Bergen ett med 14-våningar, och i Sollentuna projekteras ett trähus i 18 våningar.

Delmål att skapa SHS

För Träregion Småland var etablerandet av Smart Housing Småland ett av de första delmålen.

– Sedan SHS kom på plats 2013 satsar vi på att ta täten i utvecklingen av det svenska träbyggandet. Samtidigt som efterfrågan på nya hus flerdubblats i Sverige har också kraven på kostnads- och miljöeffektivitet ökat, vilket byggsektorn inte kan lösa utan mer industriellt träbyggande, säger Mikael Pekkari.

Vad är då fördelen med att bygga hus i trä och planglas?

– Trähus kan byggas kvalitetssäkrat och högeffektivt i fabriker som i dag ofta finns i Jönköpings län, vilket skapar jobb och utveckling. Att bygga i trä är också oändligt mycket mer energieffektivt än stål och betong. Trä ger mindre koldioxidutsläpp jämfört med energikrävande betong- och ståltillverkning, som är beroende av fossil energi. Betong och stål är också tungt att frakta, vilket innebär fler transporter och mer växthusdrivande avgaser. En ökad träanvändning minskar växthuseffekten, då den koldioxid träden tar från atmosfären när de växer blir kvar i trähusen, säger Mikael Pekkari.

Gott om råvara i Småland

Att det finns gott om träråvara i Småland är förstås också en fördel.

– Jönköpings är tveklöst ett av Sveriges mesta trälän med nära 70 procent skogsmark. 2015 hade vår träförädlande industri 7 700 anställda och skapade ett förädlingsvärde på 4,8 miljarder kronor. Flera företag, som Hjältevadshus och Eksjöhus, investerar i nya stora produktionsanläggningar. Även om trähusföretagen fördubblat sin produktion på senare år, så motsvarar det ändå inte efterfrågan på nya hus i trä. Men fortsätter branschen att investera i samma höga takt så kan Sverige ha kapacitet att bygga hälften av alla bostadshus i trä 2025. En tredubbling jämfört med dagen marknadsandel, förklarar Mikael Pekkari.

Det finns också flera exempel i länet på byggnader i trä.

”Spira ett paradbygge”

– Även om Kulturhuset Spira i Jönköping tyvärr fick en stomme i betong, är det ändå på många sätt ett paradbygge för småländsk träindustri. Många konstruktionsdetaljer och den högklassiga inredningen är helt tillverkad i småländska snickerier, säger Mikael Pekkari.

Förutom Kungsängen känner han inte till några fler projekt i Jönköpings län med renodlade flervåningshus i trä.

– Men träbyggnadsteknik har bland annat diskuterats för nya studentbostäder i Jönköping. Det kunde bli en så kallad testbädd för nya tekniska lösningar med forskningsprojekt som flera institutioner inom Jönköping University kunde dra nytta av, till exempel för att studera hälsoeffekter. Forskaren Tomas Nord i Linköping har visat att de som bor i trähus upplever bättre hälsa och större trivsel, säger Mikael Pekkari.

Tio år för att bli världsledande

Smart Housing Småland (SHS) är en satsning där de tre Smålandslänen under minst 10 år investerar för att bli världsledande inom industriellt träbyggande och intelligenta planglasprodukter. Statliga Vinnova utsåg 2013 SHS till en ”Vinnväxt-miljö” med en garanterad finansiering på åtta miljoner kronor per år i tio år. I satsningen ingår över 170 företag eller organisationer och ett stort antal forskare och doktorander.

Region Jönköpings län och länsstyrelsen i Jönköpings län och sina motsvarigheter i de andra länen är också representerade. 

– Det handlar om så kallat triple helix, att samhälle, näringsliv och akademi samverkar. Det är då det händer saker, säger Mikael Gustafsson, sakkunnig i näringslivsfrågor på Region Jönköpings län.

Omsätter 30 miljoner per år

Just nu omsätter Smart Housing Småland cirka 20 miljoner kronor per år, något som kommer att öka till cirka 30 miljoner kronor, i form av ny och annan finansiering eller deltagarnas arbetsinsats.

Region Jönköpings län deltar med 1,9 miljoner kronor per år och hjälper bland annat till genom att sprida kunskap om SHS i länets utvecklingsarbete.

– Regionens medverkan skapar legitimitet åt satsningen, och visar att detta är en viktig sektor att arbeta med, också ur ett hållbarhetsperspektiv. Att bygga med trä och planglas ger en rad fördelar. Glasväggar ger rymd och öppenhetskänsla i till exempel en liten studentlägenhet, och glas kan idag vara bärande väggar, vilket skapar flexibilitet, säger Mikael Gustafsson som ett exempel.

MIKAEL BERGSTRÖM