Region Jönköpings län satsar på ST-läkarna

Utbildningen av specialistläkare är en viktig del i det långsiktiga arbetet i Region Jönköpings län med kompetensförsörjning av sjukvården. Därför har en ny studierektororganisation skapats för ST-läkarna sedan 1 januari 2016, i syfte att ytterligare förstärka utbildningen.

– Vår ambition är att göra en bra ST-utbildning ännu bättre – Sveriges bästa. Därför har vi gjort några strategiska förändringar, säger Raymond Lenrick på Futurum, ledare för studierektororganisationen.

Studierektorerna har numera ansvar för alla ST-läkare inom respektive specialitet, geografiskt oberoende. Totalt finns det nästan 300 ST-läkare i Region Jönköpings län, alltså läkare som går sin specialistutbildning.

– Varje specialitet har sina egna studierektorer och varje rektor har ansvar för maximalt  25 ST-läkare. Det innebär till exempel att det finns två studierektorer inom internmedicin och fyra i allmänmedicin.

Kan koncentrera sig på ett område

– Att varje specialistinriktning har sin egen studierektor gör nu att studierektorerna kan arbeta mer med sina frågor och bevaka vad som händer nationellt. Vi tror att detta är attraktivt för ST-läkarna.

Studierektorerna är nu också mer involverade i utbildningsstrategiska frågor gentemot såväl klinikledningarna som de medicinska programgrupperna.

– Vi producerar såväl vård som utbildning och forskning. Vi måste därför få upp såväl kapaciteten som kvaliteten i utbildningen som en förberedelse inför den läkarutbildning vi ska bedriva, säger Raymond Lenrick.

Att alla studierektorerna nu är samlade i en central organisation gör också att de blir gemensamt ansvariga för alla de gemensamma kurserna som till exempel handledning, forskning, kvalitet, juridik, försäkringsmedicin och palliativ vård.

Alla mål uppfylla på hemmaplan

Dessutom kan ST-läkarna få alla sina så kallade A– och B-mål enligt de nationella riktlinjerna uppfyllda inom Region Jönköpings läns verksamheter.

– Vi försöker på olika sätt stödja ST-läkarna så att de kan koncentrera sig på sin utbildning.

Region Jönköpings län har också en lång tradition av att kunna erbjuda ST-läkare forskningsmöjlighet, något som blir allt viktigare när en blivande specialistläkare väljer utbildningsort.

– Forskningsmöjligheten blir mer och mer avgörande, och har stor attraktionskraft.  Våra krav på kompetens stiger hela tiden och möjligheten att också forska har varit avgörande vid vissa rekryteringar, säger Raymond Lenrick.

Intresset för ST-tjänster ökar 

Sammantaget gör detta att ST-läkarna erbjuds en utbildning av hög kvalitet i Region Jönköpings län fram tills de är färdiga specialister.

– Det är verksamhetscheferna som anställer ST-läkare utifrån behov och möjligheter. Vi upplever generellt att intresset för att söka ST-tjänster hos oss ökar. Vi har nu till exempel fått ST-läkare inom laboratoriemedicin för första gången på ett tag, säger Raymond Lenrick.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot: Futurum är Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård Länkar:

FORSS: Forskningsrådet i sydöstra Sverige (Extern länk)

Futurum: Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård (nytt fönster) (Extern länk)

Läs mer:
Konferensen Framtidens specialistläkare (nytt fönster)(Extern länk)