Region Jönköpings län bidrar med kunskap när Armenien utvecklar sin hälso- och sjukvård

Gruppbild på ett tiotal människor
Ledningen för Armeniens hälsovård och Region Jönköpings län diskuterade samarbetsformer. Fr.v: Hayk Grigoryan, chef för departementet för utländska relationer, Jane Ydman, ekonomidirektör och tillförordnad regiondirektör, Alexander Bazarchyan, vd för nationella hälsoinstitutet, Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Rachel De Basso (S), ordförande nämnd för folkhälsa och sjukvård, Arsen Torosyan, hälsominister Armenien, Mia Frisk KD), ordförande regionstyrelsen samt Göran Henriks, utvecklingsdirektör. Foto: Mikael Bergström
Gruppbild på ett tiotal människorStudiebesök i vårdrumEn kvinna bjuder tre män på en shotTvå män spelar hockeyspelEn läkare, i förgrunden, visar neonatalvårdsrum

Sedan 2014 har Region Jönköpings län ett samarbetsavtal med hälsoministeriet i Armenien för främst kunskapsstöd inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. För att fördjupa detta samarbete besöker landets hälsominister under tre dagar Region Jönköpings län för att få en inblick ibland annat hur den svenska hälso- och sjukvården är organiserad.

– Vi är nu mitt uppe i en hälsoreform i Armenien och vill hitta de bästa exemplen på hälso- och sjukvård. Vi arbetar evidensbaserat för att skapa en effektivare hälso- och sjukvård, med bland annat fokus på förebyggande hälsovård inom vår primärvård – som vi håller på att reformera, säger hälsominister Arsen Torosyan.

Han beskriver hur regeringen nu bygger ut ”paket” med både hälso- och sjukvård och social omsorg som omfattar alla medborgare och hur man utvecklar den medicinska utbildningen.

Likheter och olikheter

– Det finns en hel del likheter i hälso- och sjukvårdens organisation mellan Armenien och Sverige, men också stora skillnader när det till exempel handlar om inkomstnivå hos befolkningen, lagstiftning, finansierings- och skattesystem, säger Arsen Torosyan.

Region Jönköpings läns insatser i Armenien går tillbaka ända till den svåra jordbävningen i december 1988, som innebar en katastrof för landet och ledde till enorma hjälpbehov. Det blev inledningen på ett mångårigt arbete som Margareta Strömberg, tidigare vårdadministrativ chef på Länssjukhuset Ryhov, tog initiativ till.

”Mycket värdefull hjälp”

– Margareta Strömbergs hjälp har varit mycket värdefull och vi är glada att ha sådana vänner i Sverige. Inte minst har vi fått mycket kunskapsstöd inom barnhälsovård, men också en del material genom åren. I dag är vi i en situation där det är kunskap vi behöver och därför letar vi efter de allra bästa exemplen. Där är vårt samarbete med Region Jönköpings län mycket viktigt. Men vi ser också möjlighet till samarbeten inom andra områden än hälso- och sjukvård, säger Arsen Torosyan.

Som relativt nytillträdd hälsominister gör han därför ett tre dagar långt besök i Region Jönköpings län tillsammans med Hayk Grigoryan, chef för departementet för utländska relationer, samt Alexander Bazarchyan, vd för det nationella institutet för folkhälsa.

Vänortsavtal sedan 2014

Sedan 2014 finns ett vänortsavtal med den politiska ledningen för Region Jönköpings län, ett samarbete som hälsominister Arsen Torosyan vill ta en större roll i.

– Vi har fått ett väldigt bra program de här tre dagarna med studiebesök på allt ifrån sjukhus till familjecentraler. Vi på hälsoministeriet vill gärna ta en roll att koordinera våra insatser så att vi får ut det allra bästa resultatet. Vi vill gärna planera för fler grupper av vårdmedarbetare att besöka er för att lära sig nya områden, vilket kan skapa konkreta resultat för oss, säger han.

”Betyder mycket för oss”

Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande, skrev under avtalet 2014, och har själv flera gånger besökt Armenien:

– Detta är ett värdefullt samarbete och det betyder mycket för oss att kunna bidra med kunskap för utvecklingen i Armenien, säger hon.

Satsning på folkhälsoarbete

Rachel De Basso (S), ordförande för nämnd för folkhälsa och sjukvård, gläds över satsningen på folkhälsoarbete:

– Det är hedrande att Armeniens hälsominister väljer att besöka Region Jönköpings län för att ta del av vårt arbete och om vi kan bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvård är det jättebra.

Utbyte inom barnsjukvård

Ett sådant område är neonatalvård och allmänpediatrisk sjukvård, där det sedan flera år pågår ett utbyte som barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov deltar i.

Verksamhetschef Maria Ekelund, biträdande verksamhetschef Simon Rundquist och Fredrik Ingemansson, chef för neonatalvården, har tidigare besökt Armenien, och fick nu ta emot studiebesök av hälsoministern med kollegor som fick lära mer om verksamheten och ta en rundtur i verksamheten.

– Vi inledde ett utbyte 2017. Flera specialister och yngre läkare från Armenien har följt vårt arbete för att ta med sig olika delar hem. Vi har besökt dem för att förmedla våra tankar och vår kunskap om barnsjukvård. Det har handlat mycket om rutiner kring till exempel hygien, antibiotika och omvårdnad, som hur vi skapar en så stressfri miljö som möjligt för barnen. Allt samarbete är bra, för det får oss också att reflektera över hur vi jobbar, säger Fredrik Ingemansson.

MIKAEL BERGSTRÖM