Regelbunden träning positivt för unga hjärtan

Ungdomar som tränar regelbundet får större hjärtvolym, vilket ger positiva effekter. Det visar en studie vid klinisk fysiologi Länssjukhuset Ryhov, Hälsohögskolan i Jönköping och Linköpings universitet. Resultatet har betydelse i sjukvårdens dagliga arbete att undersöka ungdomar med hjärtbesvär.

Ett förstorat hjärta kan vara en naturlig effekt av intensiv träning, så kallat idrottshjärta, men kan också vara ett tecken på hjärtsjukdom.

– Vi ville titta på hur regelbunden träning påverkar hjärtstorleken och hjärtfunktionen hos ungdomar, ett område som det är väldigt lite forskat om, säger Peter Blomstrand, överläkare i klinisk fysiologi och docent vid Jönköping University.

Han och hans forskarkollegor vände sig därför till ungdomar som tränar skidor och orientering vid olika klubbar i länet, totalt 27 tonåringar. Detta är ungdomar som tränar mer eller mindre dagligen. Genom deras skolkamrater fick man fram en lika stor köns- och åldersmatchad referensgrupp som inte tränade regelbundet mer än skolgymnastiken och högst ytterligare en timme per vecka. Båda grupperna fick göra fystest där syreupptagningsförmågan mättes och hjärtat undersöktes med avancerat, tredimensionellt hjärtultraljud.

Träning ger större hjärta

– Vi såg att de 27 som tränar hade lite större hjärtrum, såväl kammare som förmak. Storleken var i proportion till hur mycket de tränade och vilken syreupptagningsförmåga de hade. Det var intressant med ett så tydligt samband mellan hjärtrum och kondition. Ett så tydligt samband har ingen visat tidigare. Vi såg inte några skadliga effekter, utan de vi undersökte hade friska hjärtan, säger Peter Blomstrand.

Studien är publicerad i en internationell, vetenskaplig tidskrift och resultaten hjälper nu klinisk fysiologi att bättre kunna förstå och bedöma ungdomar som söker med hjärtbesvär.

– Nu kan vi bedöma om deras hjärtstorlek är rimlig utifrån hur mycket de tränar och den syreupptagningsförmåga de har, vilket är mycket värdefull kunskap.

Positiva hälsoeffekter

Att regelbunden träning har positiva hälsoeffekter är känt sedan länge.

– Träning minskar risken för flera olika cancersjukdomar och hjärt- kärlsjukdomar, och kombinationen med viktnedgång minskar risken för högt blodtryck.  Regelbunden träning är bra för den mentala hälsan och har till exempel samma positiva effekt mot depression som läkemedelsbehandling och psykoterapi, säger Peter Blomstrand.