Operationstid bokas direkt vid misstanke om urinblåscancer

Drygt hundra invånare i Jönköpings län opereras varje år för nyupptäckt cancer i urinblåsan. För dem har införandet av standardiserat vårdförlopp, SVF, gett ett snabbt omhändertagande.

Blod i urinen är ofta startskottet för utredning av cancer i urinblåsan. Om distriktsläkare på vårdcentralen anser att det finns en välgrundad misstanke skickas en så kallad SVF-remiss till urologkliniken.

– Remissen går direkt till vår koordinator som bedömer om remissen är korrekt utifrån det kliniska kunskapsstödet. Koordinatorn styr hur patienten ska hanteras och kontrollerar att urinodling och blodprov är taget på vårdcentralen och att patienten är inbokad för röntgen, säger Ingrid Erlandsson, verksamhetschef för urologkliniken.

Koordinatorn försöker ordna tid vid det sjukhus som är närmast patienten, men tiden är viktigare än geografin, så patienten kan också erbjudas tid på annat sjukhus i regionen.

Operationstid bokas direkt

Redan från start bokas en operationstid. Senast fyra dagar efter att remissen kommit in ska en cystoskopi göras, en undersökning av urinrör och urinblåsa.

– Om varken röntgen eller cystoskopi visar någon tumörmisstanke, tar vi ändå för säkerhets skull ett urinprov som skickas för mikroskopi. Svar kommer inom några dagar, men patienten får direkt besked om att det troligen inte är någon cancer, säger Ingrid Erlandsson.

Om däremot undersökningarna visar på cancer, ska operationstiden vara inbokad tre dagar efter cystoskopiundersökningen. Från att välgrundad misstanke uppstår på vårdcentralen, tills patienten  opereras, är målet 8-12 dagar.

Halverat tiden

– Vi har fått till det här förloppet väldigt bra. Vi har alltid haft ganska korta väntetider, eftersom detta är en allvarlig sjukdom som riskerar att bli värre om man väntar. Men tidigare kunde det ta 14 dagar till cystoskopi och sedan 14 dagar till operation. Så vi har kapat från kanske 30 till ibland 12 dagar, säger Ingrid Erlandsson. Sedan finns det förstås patienter där utredningen tar längre tid, till exempel när cancern sitter längre upp i urinvägarna. Då behövs en utvidgad undersökning.

Införandet av standardiserat vårdförlopp har lett till att patienterna nu kommer tidigare och blir utredda snabbare.

Koordinator bokar

– En framgångsfaktor är att våra koordinatorer ringer röntgen och bokar tider och informerar patienten. Samarbetet mellan urologin och röntgen har blivit väldigt bra.

För den patient som väntar på besked om cancer eller inte är förstås tiden viktig.

– För den som kissat blod kan det innebära både oro och ångest att gå och vänta på besked om det är cancer eller inte, så den tiden vill vi korta ner, säger Ingrid Erlandsson.

MIKAEL BERGSTRÖM