Nationell kurs utbildar ST-läkare i vården av sköra äldre

Daniel Gustafsson, överläkare och kursansvarig, får en pratstund med deltagarna Hanna Lindvert, ST-läkare i allmänmedicin, Tärnaby, Anna Tengvall, ST-läkare i geriatrik, Stockholm, Viktor Eklund, ST-läkare i allmänmedicin, Halmstad samt Jon Gustafsson, ST-läkare i geriatrik, Ludvika.
Daniel Gustafsson, överläkare och kursansvarig, får en pratstund med deltagarna Hanna Lindvert, ST-läkare i allmänmedicin, Tärnaby, Anna Tengvall, ST-läkare i geriatrik, Stockholm, Viktor Eklund, ST-läkare i allmänmedicin, Halmstad samt Jon Gustafsson, ST-läkare i geriatrik, Ludvika. Foto: Mikael Bergström
Daniel Gustafsson, överläkare och kursansvarig, får en pratstund med deltagarna Hanna Lindvert, ST-läkare i allmänmedicin, Tärnaby, Anna Tengvall, ST-läkare i geriatrik, Stockholm, Viktor Eklund, ST-läkare i allmänmedicin, Halmstad samt Jon Gustafsson, ST-läkare i geriatrik, Ludvika. Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition och överläkare i geriatrik vid Uppsala Akademiska sjukhus, var en av 20-talet interna och externa föreläsare under kursen. Han gav fördjupad kunskap kring bland annat hur undernäring ska förebyggas, och hur åldrandet leder till muskelförlust. Esther kallas det nätverk för vårdsamverkan som Region Jönköpings län utvecklat mellan kommuner, primärvård och slutenvård. Nicoline Vackerberg, universitetsadjunkt på Hälsohögskolan, föreläste om samverkansmodellen som nu får spridning på olika håll i världen.

Vården av äldre och sköra människor kräver fördjupad kunskap i geriatrik och gerontologi. Därför får 35 ST-läkare från hela Sverige en specialistkurs i Jönköping om hemsjukvård och vården av sköra äldre, i ett samarbete mellan Institutet för Gerontologi i Jönköping och geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.

En jättebra kurs så här långt. Jag är imponerad av att så många yrkeskategorier föreläser. Behandling och omhändertagandet av patienterna behöver skräddarsys och då behövs fördjupad kunskap. Samtidigt blir man aldrig fullärd på det här området, säger Viktor Eklund, ST-läkare i allmänmedicin från Halmstad.

– Det är väldigt lite geriatrik som AT-läkare och det finns också mycket kvar att önska i grundutbildningen, säger Anna Tengvall, ST-läkare i geriatrik från Stockholm.

Det sjuka och det friska åldrandet

Kurskamraten Jon Gustafsson, ST-läkare i geriatrik från Ludvika, instämmer:

– Det är viktigt att förstå vad som är det sjuka åldrandet, och vad som tillhör det friska, naturliga, åldrandet.

Det är just mixen av kunskap som samarbetet mellan geriatriska kliniken och Institutet för Gerontologi kan erbjuda i denna kurs som genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

– Vi har ett väldigt bra samarbete. Det nätverk av forskare som Institutet för Gerontologi har kring åldrande är en jättestyrka för oss. Det bidrar också till ökad förståelse för oss läkare som arbetar med äldre människor, säger Daniel Gustafsson, överläkare vid geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, och kursansvarig.

Vården av sköra äldre

Detta är fjärde gången som kursen arrangeras på Socialstyrelsens uppdrag. De tre tidigare har haft gerontologi som tema, men denna gång är det hemsjukvård och vården av sköra äldre.

– Det är ett aktuellt tema som var ett önskemål från Socialstyrelsen. Vi har fått mycket erfarenhet genom de mobila geriatriska team som vi byggt upp i Region Jönköpings län. Det finns också en nationell trend att bedriva så mycket som möjligt av den undvikbara slutenvården utanför slutenvården. Här har primärvården ett viktigt uppdrag, och vi ser att antalet hembesök av läkare från primärvården behöver öka i Jönköpings län. Här ingår också ett långsiktigt arbete att bygga upp effektiva samverkansrutiner med kommunerna, säger Daniel Gustafsson.

Under den fyra dagar långa kursen tas en rad ämnen upp, som patientsäkerhet, vårdsamordning, läkemedel och döden i ålderdomen. Nutritionens (näringstillförsel) betydelse under åldrandet är också ett viktigt ämne.

”Styrketräning bra”

Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition och överläkare i geriatrik vid Uppsala Akademiska sjukhus, är en av 20-talet interna och externa föreläsare under kursen.

Under hans föreläsning fick ST-läkarna bland annat inblick i hur undernäring ska förebyggas hos äldre, vilka effekterna blir när äldre människor minskar sin fysiska aktivitet och hur åldrandet naturligt leder till muskelförlust.

–  Det finns väldigt stark evidens för att styrketräning är bra även för den som är äldre. När jag var ung trodde man att det var farligt.  Det räcker med tio minuter tre gånger i veckan för att ha effekt, förklarar han.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot:
Gerontologi är läran om det normala åldrandet medan geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar.